«Бустер колоти будемо?»

Українці зволікають із ревакцинацією. Тим часом чергова хвиля Covid-19 набирає шалених обертів

Минув майже місяць, як МОЗ України дозволило бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Однак ревакцинуватися українці не поспішають.

За станом на середу, 2 лютого, підсилювальну дозу вакцини отримали 377,5 тисячі осіб. Хоча могли би вже отримати 2 мільйони 88,5 тисячі – саме стільки людей за станом на 2 серпня 2021 року завершили базовий курс вак­цинації від Covid-19.

Нагадаємо, колоти бустер­ну дозу рекомендується через 6-9 місяців після другої і саме стільки (270 днів) є чинним «ко­відний» сертифікат.

«Вакцинуємося з чолові­ком ближче до відпустки, коли їхатимемо за кордон, – каже львів’янка пані Андріана. – Дру­гу дозу Pfizer отримали 8 серп­ня, тож маємо ще час».

За словами координатора з вакцинації проти коронаві­русу на Львівщині Олега Ко­гута, введення бустерної дози підвищує імунну відповідь ор­ганізму майже до 90%, зокре­ма посилює імунний захист від штаму “Омікрон”, який сьогод­ні домінує. Проте на Львівщині бустером наразі вакцинувало­ся трохи більше як 17,4 тисячі жителів. «Але навіть якби було вдвічі більше (як на Дніпропе­тровщині, де ревакцинувалося понад 40 тисяч осіб. – Авт.), це – невисокий показник. Особли­во, якщо брати до уваги значне зростання захворюваності», – каже епідеміолог.

Львівська область залиша­ється у лідерах захворюваності на Covid-19: лабораторії пере­вантажені, лікарні – переповне­ні. За останні 7 днів на Львівщи­ні виявляли у середньому по 3 тисячі нових випадків щодня. І щодня у визначені стаціонари госпіталізували у середньому по 250 хворих.

За інформацією, яку Олег Когут озвучив на пресбрифін­гу, на пік захворюваності ми ще не вийшли. Відбудеться це або цього, або наступного тижня. “Проте це не означає, що треба дочекатися піку і тоді вакцину­ватися. Це треба зробити сьо­годні, хоч по факту треба було ще вчора, бо імунітет виробля­ється як мінімум 10-14 днів”, – нагадав фахівець. І додав, що у ревакцинації від Covid-19 пере­вагу віддають мРНК-вакцинам – Pfizer або Moderna.

А от пацієнтам зі скомпро­метованим імунітетом не по­трібно чекати пів року – отри­мати бустерну, четверту дозу можуть уже через три міся­ці після додаткової, третьої. «Після двох доз вакцин імуно­компрометованим особам вво­дять додаткову дозу», – уточни­ла експертка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з іму­нології Христина Ліщук-Яки­мович. Ідеться про онкох­ворих, які отримують хіміо-, променеву та іншу терапію, яка пригнічує імунітет, а також па­цієнтів з первинними і набути­ми імунодефіцитними станами. Після додаткової дози таким особам бажано отримати ще й бустерну – і зробити це у ско­рочені терміни.

Олег Когут зазначив, що вакциновані також можуть за­хворіти і навіть потребува­ти госпіталізації. Проте відсо­ток вакцинованих коливається у різних стаціонарах у межах 5-10%. “Зауважте: з кожних 10 госпіталізованих 9 не отрима­ли щеплення. Це свідчить на користь вакцинації. Як прави­ло, особи, які захворіли, але були вакциновані, не потребу­ють інтенсивних методів ліку­вання. Перебіг захворювання у них переважно легкий”, – під­креслив епідеміолог.

А тим часом…

Цього тижня в Україні стар­тувала кампанія з вакцинації від поліомієліту. Перший її етап триватиме впродовж трьох тижнів – до 22 лютого. Вакци­нація від поліовірусу показана всім дітям від 6 місяців до 6 ро­ків, які з тих чи інших причин не отримали першого або другого щеплення.

Нагадаємо, згідно з Кален­дарем профілактичних ще­плень, вакцинуватися від по­ліомієліту необхідно 6 разів за життя. І зробити це треба у ди­тячому й підлітковому віці – у 2, 4 і 6 місяців, а далі – в 1, 5, 6 та 14 років.

«Протягом останнього часу ситуація із захворюваністю на поліомієліт ускладнилася. Є ви­падки, виявлені саме у Західній Україні. Поліомієліт – дуже тяж­ке захворювання, яке закінчу­ється якщо не летальністю, то 100%-ю інвалідністю, яка у по­дальшому не піддається жод­ному лікуванню», – повідомив Олег Когут.

За його словами, відсоток охоплення вакцинацією від по­ліомієліту та інших рутинних ін­фекцій у Львівській області дещо знизився. Частково фа­хівець пов’язує це з тим, що протягом останніх двох років більша увага приділялася коро­навірусу та вакцинації від нього. Необхідний показник охоплення щепленнями, який забезпечить колективний імунітет, – 95%.

«Вакцинація від поліомієлі­ту – процедура нескладна і без­печна, – запевнив він. – Для дітей віком від 6 місяців до 6 років проводиться інактиво­ваною вакциною (ін’єкційним шляхом. – Авт.). Захворіти вна­слідок введення такої вакцини (як і будь-яких інших вакцин) у принципі неможливо. Однак, безумовно, проводити таке ще­плення потрібно під контролем сімейного лікаря».

На другому й третьому етапі з інтервалом один місяць вак­цинуватимуть усіх дітей віком від 6 місяців до 6 років – неза­лежно від того, отримали вони всі дози вакцини, прописані у Календарі, чи якусь із них про­пустили. Щеплення проводити­меться оральною вакциною.

На четвертому етапі вакци­нують дітей, які не отримали щеплення на перших трьох ета­пах.

Читайте також: «Жодного вакцинованого на ШВЛ у нас не було»

Схожі новини