Starship готовий штурмувати Місяць

А потім, каже власник SpaceX Ілон Маск, найпотужніша ракета-носій доставить людину на Марс

На стартовому комплексі компанії SpaceX у Бока-Чіка (Техас, США) здійснено пробний монтаж найпотужнішої в історії освоєння космосу ракети-носія. Уже невдовзі, впевнений власник SpaceX американський мільярдер Ілон Маск, саме ця ракета доставить астронавтів на Місяць і Марс.

Ракета складаєть­ся з двох сегментів, або ж ступенів: верхнього, Starship, і нижнього (так званого бустера) — Super Heavy. Після з’єднання цих ступенів було ство­рено ракетну систему за­ввишки 120 метрів. Ця ракета вища й потужні­ша, ніж Saturn V, яку на­прикінці 60-х років аме­риканці використали для польотів на Місяць у рам­ках програми «Аполлон». Оскільки монтаж унікаль­ної ракети-носія на при­ватному космодромі Іло­на Маска у Бока-Чіка був пробним, після нього сегменти Starship і Super Heavy знову роз’єднали.

Унікальна ракетна система складається з двох сегментів (ступенів): верхнього Starship і нижнього Super Heavy. Фото Twitter
Унікальна ракетна система складається з двох сегментів (ступенів): верхнього Starship і нижнього Super Heavy. Фото Twitter

Як повідомила компа­нія SpaceX, 29 двигунів нової ракети-носія забез­печують удвічі більшу по­тужність, ніж двигуни зна­менитої ракети Saturn V. Двигуни нової ракети споживають газоподібне пальне, що складається переважно з метану. До речі, найпотужнішу раке­ту, яку вже використову­ють для польотів у кос­мос, також розробила компанія SpaceX. У мить старту Falcon Heavy ство­рює тягу силою 23 міль­йони ньютонів, а ракета, яку щойно зібрали у Бока-Чіка, створить тягу силою 70 мільйонів ньютонів.

Як запевняє Ілон Маск, перший випробувальний політ нової ракети від­будеться до кінця цьо­го року. За планом, дви­гуневий ступінь Super Heavy завершить свій по­літ у Мексиканській зато­ці, а ступінь Starship має один раз облетіти Землю і впасти у Тихий океан по­близу Гавайських остро­вів. Утім, наступні польоти завершаться контрольо­ваними приземленнями (чи приводненнями), що дозволить використову­вати ракету повторно.

Власник SpaceX Ілон Маск каже, ракетна сис­тема Starship дозволить здійснити пілотовані по­льоти на Місяць і Марс. Пробний монтаж унікаль­ної ракети-носія Маск на­звав «здійсненням мрії». Національна аерокосміч­на агенція США (NASA) вже замовила корабель Starship для польоту на Південний полюс Міся­ця. Місія «Артеміда» (у давньогрецькій міфології — сестра Аполлона) має розпочатися через кіль­ка років.

Читайте також: «Мама вчила тягнутися до зірок»

Схожі новини