Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Підтримка медицини та оплата за здорожчання газу: Львівська обласна рада розподілила додаткові гроші від перевиконання бюджету

Результати сесії

Львівська обласна рада 9 листопада, під час сесійного засідання, внесла зміни до обласного бюджету. Попри непростий рік, за підсумками 9 місяців його перевиконали більш ніж на 106 відсотків, а це додаткові понад 134 мільйони гривень.

Левову частку цих грошей — 88 млн грн — скерували для підтримки охорони здоров’я.

Так, Львівській обласній ін­фекційній лікарні скеру­вали 4,2 млн грн на опла­ту кисню та першочергове придбання медикаментів, за­собів індивідуального захисту, предметів догляду і лікування хворих на Соvid-19. На ці ж по­треби для Львівського облас­ного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи у Винниках виділили 3,9 млн грн. Також госпіталь та облас­на дитяча лікарня «ОХМАТДИТ» отримали по 2,5 млн грн на ре­монтні роботи та виготовлен­ня документації для осучаснен­ня системи киснепостачання. 3 мільйони гривень отримав Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кар­діологічний центр на закупів­лю рентген-трубки для забез­печення роботи агіографічної системи. На завершення рекон­струкції пологового відділення обласної клінічної лікарні перед­бачили 6,5 млн грн. Західноу­країнський спеціалізований ди­тячий медичний центр на вулиці Дністерській у Львові отримав гроші на придбання апарата низькопотокової гемофільтрації та системи водоочистки машин і гемодіалізу маленьких пацієн­тів. Додаткові кошти на облад­нання та покращення надання якісних послуг пацієнтам також отримали обласний діагностич­ний центр та обласна клінічна психіатрична лікарня. Ще май­же 38 мільйонів гривень депу­тати скерували комунальним обласним лікарням на додатко­ву оплату газу та тепла, через їх значне здорожчання.

Загалом з обласного бюдже­ту додатково на оплату енерго­носіїв для комунальних установ через підвищення цін на газ ске­рували 49 млн грн.

«Обласні бюджети залиши­лися поза увагою Меморанду­му між Кабміном та Асоціацією міст України в частині компен­сації бюджетам, тому ми маємо додаткові витрати на подачу те­пла в комунальних установах.

Обласний бюджет формуєть­ся з податків мешканців Львів­щини, і ці гроші мали б усі ске­ровуватися на підтримку громад області. Вони мають працювати на розвиток та допомагати тим, хто самостійно не справляється зі своїми проблемами. На жаль, третину цих додаткових гро­шей, які заробили мешканці об­ласті, тепер доводиться відда­вати за газ, який обіцяли що не буде дорожчати", — наголосив голова комісії з питань бюджету і соціально-економічного роз­витку Володимир Квурт.

Окрім оплати за енергоно­сії та підтримку медицини, де­путати також виділили гроші на добудову, реконструкцію чи уте­плення установ освіти, культу­ри, спорту та соціального за­хисту.

Це дозволить цього року за­вершити: капремонт фаса­ду Городоцького ЗДО № 2 з впровадженням енергоощад­них технологій; реконструкцію будівлі Підберізцівського на­вчально-виховного комплек­су; реконструкцію приміщен­ня під дошкільний навчальний заклад у с. Воля-Висоцька; ре­конструкцію електропостачання корпусу КП «Адміністрація дер­жавного історико-культурного заповідника «Тустань» у с. Урич Сколівського району.

Це також прискорить прове­дення робіт з будівництва шко­ли в с. Либохора, реконструк­цію терапевтичного корпусу Бродівської центральної місь­кої лікарні, реконструкцію бу­динку, де розміститься заклад дошкільної освіти села Воля Ба­ранецька.

Гроші передбачили на виго­товлення проєктно-кошторис­ної документації на проведення у 2022 році будівельних ро­біт із влаштування урбан-пар­ку у Львові, ремонту приміщень Львівського медичного фахо­вого коледжу післядипломної освіти, з влаштування спортив­ної інфраструктури Львівського фахового коледжу спорту; про­тиаварійних робіт в Історико-краєзнавчому музеї та обласній науково-педагогічній бібліотеці.

Читайте також: Лікарні України завантажені майже на 70%, — міністр

Схожі новини