Хабарі – поштою

Психічно хворий пенсіонер надіслав суддям три конверти – по 500 доларів у кожному

Ця історія почалася 29 лютого 2020 року, коли пенсіонер, уродженець села Вижній Березів на Івано-Франківщині, відправив з пошти міста Коломиї три конверти на адреси судових інстанцій.

Два конверти призначалися слідчому судді Коломийсько­го міськрайонного суду Івано-Франківської області. Ще один — на адресу Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Украї­ни (м. Київ). У конверти було вкладено клопотання та скарги і… по 500 дола­рів США в кожному, адресовані суддям як винагорода за «якісний розгляд» справи відправника. Ото вже справді юридичний прецедент! Досі ніхто ще не додумався відправляти хабарі по­штою…

Перші два конверти відкрив 3 бе­резня секретар Коломийського міськрайонного суду. Про вміст листа одра­зу повідомили правоохоронні органи, конверти з іншими матеріалами на­діслали до Львівського територіаль­ного управління НАБУ. Третій конверт 4 березня отримали у Касаційному кримінальному суді. Конверти відкри­ли працівники апарату Верховного суду і також повідомили про це Націо­нальне антикорупційне бюро України.

Як розповів «ВЗ» директор Львів­ського територіального управлін­ня НАБУ Тарас Лопушанський, та­кими діями пенсіонер вчинив замах на надання неправомірної вигоди служ­бовим особам, які займають відпові­дальне становище, аби вони, вико­ристовуючи свою владу та становище, діяли в інтересах хабародавця. Тобто вчинив суспільно небезпечне діяння, передбачене ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 369 К К України («Закінчений замах на зло­чин» та «Надання неправомірної ви­годи службовій особі»), що карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

У ході слідчих дій детективи НАБУ у помешканні пенсіонера провели об­шук і вилучили комп’ютерну техніку, його заяви та скарги у судові інстанції, ксерокопії грошових купюр, які надси­лав суддям поштою тощо. Пенсіоне­ра скерували на судово-психіатрич­ну експертизу, яка з’ясувала, що він страждає від недоумства у формі су­динної деменції, тобто є неосудним і не міг усвідомлювати своїх дій. До та­кої особи згідно з рішенням суду може бути застосоване примусове лікуван­ня. Що суд і зробив. 27 квітня цього року Вищий антикорупційний суд ви­знав, що пенсіонер вчинив суспільно небезпечне діяння, передбачене ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 369 ККУ, у стані неосуд­ності. Відповідно скерував підслідного на примусове лікування у вигляді на­дання амбулаторної психіатричної до­помоги. Також рішенням суду гроші у сумі 1500 доларів США конфіскували.

Пенсіонер подав апеляцію на це рі­шення суду. Апеляційну палату Ви­щого антикорупційного суду просив повернути йому конфісковані гроші. Пояснював, що під час надсилання листів із грошима був у стані нервово­го зриву, який виник «після багаторіч­ної судової тяганини, марних спроб захистити свої права і довести неви­нуватість». (В Україні чоловік отри­мує пенсію у розмірі 1900 гривень. А 1500 доларів заробив у Польщі). Апе­ляційна палата ВАКС скаргу пенсіоне­ра задовольнила, гроші йому повер­нули. Суд взяв до уваги його похилий вік і маленьку пенсію. Чоловік потре­бує стаціонарного психіатричного лі­кування і, відповідно, витрат на це.

Схожі новини