Передплата 2024 «Добра кухня»

Колишні правоохоронці «штурмували» Верховну Раду

Вимагали перерахунку пенсій

Кілька тисяч пенсіонерів МВС штурмували у середу, 14 липня, Верховну Раду. Люди прийшли з вимогою перерахувати їм пенсії. Скандували «Вийди до нас, Разумков!», «Банду — геть!». Владі дали на роздуми 20 хвилин, але й після цього ніхто до колишніх правоохоронців не вийшов.

Як розповів «ВЗ» один з учас­ників мітингу, колишній пра­воохоронець Ігор Давиденко, пенсіонерів МВС стримували поліція і Нацгвардія. Але після того, як до них не вийшов спікер В Р Дмитро Разумков, люди рвонули в середину будівлі. Де­кому стало погано, допомогу надавали медики…

У липні колишні працівники міліції, які зараз на пенсії, отримали відчутно менші пенсії, ніж у червні. Як наслідок, близько 300 колишніх правоохоронців (6 автобусів) 13 липня, о 21-й годині, виїхали з Львівщини до Києва на пікет. Свої вимоги до Верховної Ради, Кабіне­ту Міністрів та президента висували та­кож інші обласні ветеранські організації зі всієї України.

«Вважаємо, влада не виконує Зако­ну України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (від 09.04.1992 р. за № 2262), — розповів «ВЗ» голова вете­ранської організації Львівської облас­ті МВС України Степан Шиян. — Закону, за яким раніше нараховували нам пенсію, ніхто не скасовував, він діє. Але ним не ко­ристуються під час нарахування пенсій. У 2015 році, коли була реформа правоохо­ронних органів, у новому Законі «Про На­ціональну поліцію» не написали, що нова українська поліція є правонаступником (!) міліції. Через це у нас всі біди…

— У 2016 році виникла заборгованість у пенсіях правоохоронців. У когось за­боргованість була тисяча грн, у когось — дві тисячі грн (виплати залежать від стажу, вислуги років тощо). Тоді мав від­бутись перерахунок пенсій. І його таки зробили. Виплату заборгованості роз­поділили на 2,5 року, — веде далі Степан Шиян. — У червні 2021 року усю заборго­ваність перед пенсіонерами — колишні­ми правоохоронцями — погасили. Зараз пенсія залишається на тому самому рів­ні, що була до заборгованості. Ми вима­гатимемо від влади, аби закон 2262 ви­конувався!

Колишня працівниця міліції, яка ви­йшла на пенсію у званні майора, пані Ірина розповіла журналісту «ВЗ», що до березня 2018 року вона отримувала пен­сію у розмірі 2053 грн. 21 лютого 2018 року вийшла постанова Кабміну, згід­но з якою пенсіонерам-правоохоронцям перерахували пенсії з 1 січня 2016 року. Відтак з 1 січня 2018 року їй почали нара­ховувати збільшену пенсію у розмірі 4461 грн. Але за два роки, з 2016-го по 2018 р., держава, згідно з порядком перера­хунку пенсій, заборгувала їй 57 тисяч 800 грн. Цей борг почали віддавати з 1 січня 2019 року: щомісяця доплачували 1204 грн. А з січня 2020 року до червня включ­но вже щомісяця отримувала доплату у розмірі 2408 грн. Оскільки борг держа­ва виплатила, з липня доплати припини­лися. І зараз пенсія пані Ірини становить 4400 грн. У такій ситуації опинилося чи­мало людей. Розуміють, що формально держава зробила все правильно, але як їм тепер жити?..

Після подій під Верховною Радою з’явилась інформація, що Кабінет Міні­стрів схвалив перерахунок пенсій. Про це прем’єр-міністр України Денис Шми­галь повідомив під час засідання уряду. «Як і було анонсовано раніше, сьогод­ні ми ухвалимо рішення про підвищен­ня пенсій військовим пенсіонерам. Пи­тання потребує нагального вирішення. За ініціативи президента Володимира Зеленського сьогодні це буде зробле­но, і сотні тисяч військових і працівни­ків органів правопорядку отримають до­даткові пенсійні доплати», — сказав пан Шмигаль. Він зауважив, що через не­досконалість законодавства у 2018 році велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації. Для виправ­лення цієї ситуації, розповів пан Шми­галь, уряд ухвалює рішення про вста­новлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч військовослужбовців. Разом з тим буде встановлено мінімальну пенсійну випла­ту — в розмірі 3 тисячі 854 грн.

Читайте також: Уряд схвалив перерахунок пенсій для військовослужбовців

Схожі новини