«Уся увага зосереджена на Covid-19. Але туберкульоз нікуди не дівся»

Відомий лікар-пульмонолог Анатолій Невзгода застерігає: туберкульоз не вибирає людину за її соціальним статусом і є небезпечним для всіх

За даними Центру громадського здоров’я, у 2020 році захворюваність на туберкульоз в Україні порівняно з 2019-им знизилася на 30%. Медики пояснюють це тим, що через Covid-19 навіть за появи тривожних симптомів люди зволікають із зверненням до лікарів, а профілактичні огляди проходять ще рідше. Захворюваність на туберкульоз знижується, починаючи з 2014 року, проте не такими темпами, як це демонструє статистика за минулий рік. Зокрема, Україна й надалі входить у топ-20 держав із найбільшим поширенням мультирезистентного туберкульозу. Це така форма туберкульозу, при якій збудник не реагує на стандартні схеми лікування, через що доводиться застосовувати більш нові та, відповідно, дорожчі протитуберкульозні препарати.

Отже, на які симптоми радять звернути увагу фахівці з громадсько­го здоров’я?

 • l кашель або покашлювання, яке тур­бує протягом двох тижнів і довше;
 • l підвищену втомлюваність та слаб­кість, які спостерігаються протягом останнього місяця;
 • l підвищену пітливість (особливо вно­чі);
 • l безпричинне зменшення ваги тіла;
 • l підвищення температури тіла, на­віть незначне (до +37°С +37,2°С);
 • l періодичний біль у грудній клітці;
 • l задишку, яка виникає навіть при не­значному фізичному навантаженні.

У групі ризику:

 • l люди, які контактували з хворим на туберкульоз протягом останніх двох ро­ків;
 • l які хворіли на туберкульоз у мину­лому;
 • l з хронічними захворюваннями, які призводять до зниження імунітету: ВІЛ-інфекцією, цукровим діабетом, онколо­гічними захворюваннями тощо;
 • l які застосовують у лікуванні предні­золон або інші препарати, що знижують імунітет (йдеться переважно про пацієн­тів з новоутвореннями, автоімунними за­хворюваннями, бронхіальною астмою, хронічним обструктивним захворюван­ням легень тощо);
 • l пацієнти після трансплантації орга­нів або кісткового мозку;
 • l малозабезпечені особи;
 • l мігранти;
 • l люди, які зловживають алкоголем;
 • l курці;
 • l особи, залежні від наркотиків;
 • l безпритульні.

Навіть якщо підпадаєте лише під одну з цих категорій або у вас є один із перелі­чених симптомів, ваш ризик захворіти — середній. Це не означає, що ви хворієте зараз або захворієте найближчим часом. Але це означає, що якщо ви давно не ро­били рентген-дослідження органів груд­ної клітки, то, можливо, варто пройти таке обстеження найближчим часом (піс­ля того, як область вийде з «червоної» зони карантинних обмежень). Звісно, че­рез пандемію це може супроводжувати­ся певними труднощами, адже у поліклі­ніках черги на рентген легень розписані на два місяці вперед, а у приватних клі­ніках за таке обстеження доведеться ви­класти приблизно 700 гривень.

Відомий лікар-пульмонолог Анатолій Невзгода застерігає: туберкульоз не ви­бирає людину за її соціальним статусом і є однаково небезпечним для всіх!

Людство бореться з туберкульозом від початку свого існування і досі ліквідувати цю хворобу повністю (як, наприклад, на­туральну віспу, останній випадок якої був зафіксований у 1980 році), йому не вдало­ся — попри те, що від цієї недуги існують і вакцина (хоч і єдина), і ефективні ліки. Ту­беркульоз досі залишається однією з 10 головних причин смертей у світі.

«Зараз вся увага зосереджена на Covid-19, але туберкульоз нікуди не ді­вся», — зауважує лікар. Водночас він на­голошує: завдяки кращій діагностиці ви­являють більше випадків захворювання і виявляють вчасно. Інша справа, що че­рез пандемію хворі не поспішають пройти таке обстеження, і їх нерідко госпіталізу­ють із задишкою, високою температурою та кровохарканням. ПЛР-тест у таких хво­рих від’ємний, а от рентген показує ту­беркульозне ураження легень.

Метод мікроскопії мазка мокротин­ня був розроблений 100 років тому і став проривом у діагностиці туберкульозу. Сьогодні таким проривом став повністю автоматизований експрес-тест на основі ампліфікації нуклеїнових кислот. «Цей ге­нетичний тест є високочутливим і дозво­ляє диференціювати туберкульоз у 100% випадків», — пояснює Анатолій Невзгода.

«Я й раніше застерігав від ліквідації протитуберкульозної служби (закрит­тя всіх протитуберкульозних диспансе­рів), адже лікування туберкульозу лише в амбулаторних умовах недостатньо для надання комплексної допомоги таким хворим. У цілому світі туберкульоз ліку­ють амбулаторно, проте лише на ранніх етапах. Якщо хворий починає станови­ти небезпеку для оточення (виділяти при кашлі, чханні, розмові мікобактерію ту­беркульозу), повинен перебувати у ста­ціонарі», — переконаний пульмонолог. Як це буде у нас? Цьогоріч Національна служба здоров’я запровадила пакет на­дання медичної допомоги пацієнтам із туберкульозом на первинній ланці. Па­цієнт перебуватиме у стаціонарі, допоки не припинить виділяти бактерію, а далі — зможе продовжити лікування амбула­торно, у свого сімейного лікаря.

За словами Анатолія Невзгоди, 60−80% хворих у протитуберкульозних ста­ціонарах — це хворі з мультирезистет­ним туберкульозом (люди, які перервали прийом протитуберкульозних препара­тів або не приймали ті ліки, які рекомен­дував їм лікар, в яких туберкульоз роз­винувся повторно або ж які заразилися резистентною формою туберкульозу).

Лікування таких випадків — дорого­вартісне, адже два найбільш дієві про­титуберкульозні препарати — ізоніазид та рифампіцин — не можуть убити бакте­рію, яка спричинила захворювання. На­приклад, в Італії лікування такого хворого обходиться 1000 євро на місяць. «Україн­ські пацієнти про таке фінансування мо­жуть лише мріяти», — каже лікар.

— Раніше, коли у громадському транспорті хтось підозріло покашлю­вав, ми боялися, що це може бути ту­беркульоз. Тепер же — що це Covid-19.

— Кашель може бути симптомом бага­тьох захворювань — не тільки цих двох, — зазначає Анатолій Невзгода. — Якби ми з вами жили у США, не треба було б навіть казати, що у таких випадках слід роби­ти. Звичайно, що йти до лікаря! Але наші люди компетентні у питаннях сільсько­го господарства, політики і медицини, а тому ні до кого не звертаються, і ми має­мо от такі запущені випадки.

Захворюваність на туберкульоз — це показник розвитку країни. Чим вони вищі, тим менш розвинута країна. А в Україні маємо епідемію туберкульозу.

— Якщо людина у минулому пере­хворіла на туберкульоз, ризик важко­го перебігу Covid-19 зростає?

— Covid-19 небезпечний для всіх. До нього наразі ні у кого немає імуніте­ту. Усе, що є ослаблене, на те Covid-19 і впливає. У групі ризику важкого перебі­гу коронавірусної хвороби — люди, стар­ші 65 років, люди, які мають гіпертонічну хворобу, надлишкову вагу і цукровий діа­бет. Звісно, якщо людина перехворіла на туберкульоз, Covid-19 у неї також мати­ме більш агресивний перебіг.

Схожі новини