Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Українські біженці мають сплатити податки, якщо працювали за кордоном

А от благодійна допомога не оподатковується, хоча задекларувати її треба

Українські біженці, які виїхали за кордон через війну й там працювали або отримували інші доходи (крім допомоги від іноземних держав і благодійних фондів), мають сплатити податки до 1 серпня 2023 року включно. Декларації про свої доходи за 2022 рік біженці мали подати до 1 травня 2023 року.

«Попри війну, декларува­ти доходи українським бі­женцям потрібно, — зазначи­ла у своєму Телеграм-каналі член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та при­кордонної політики Ніна Южаніна. — Українці, які ско­ристалися правом на тимча­совий захист в інших країнах світу, допомогу, отриману від іноземних держав та їх­ніх державних фондів, а та­кож від іноземних компаній, благодійних організацій, по­винні задекларувати таку до­помогу як іноземні доходи. При цьому податків на дохо­ди фізичних осіб та військо­вий збір із таких сум не ви­значають та не сплачують. Тобто в декларації лише вка­зується отримання таких ко­штів».

А от якщо українці працю­вали за кордоном або отри­мували інші доходи, крім ви­щезазначеної допомоги, то такий дохід є іноземним. І українці зобов’язані пода­ти річну податкову деклара­цію про майновий стан і до­ходи та сплатити податок на доходи за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Аби уникнути подвійно­го оподаткування, плат­ник податку може зменши­ти суму річного податкового зобов’язання на суму по­датків, сплачених за кордо­ном, — за наявності відповід­них міжнародних угод. При цьому платник все одно має сплатити військовий збір за ставкою 1,5%.

Громадяни, які отримува­ли іноземні доходи та про­живають за кордоном, мо­жуть надсилати декларації або поштою, або в електро­нній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової.

Сплатити податок необ­хідно до 1 серпня 2023 року включно. За несвоєчасне подання декларації - штраф 340 грн. Водночас застосо­вують адміністративне пока­рання у вигляді попереджен­ня або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподат­ковуваних мінімумів доходу громадян.

Схожі новини