Передплатити Підтримати

За час карантину безробітних на Львівщині значно побільшало

На одне вільне місце праці у середньому претендують вісім осіб

Від початку коронавірусного карантину, тобто від 12 березня і за станом на 14 серпня, на Львівщині у 2,5 раза збільшилася кількість безробітних, котрі звернулися до центрів зайнятості або філій Львівського обласного центру зайнятості. Водночас удвічі зменшилася потреба підприємств у робочій силі. Про це «ВЗ» повідомила начальник відділу інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості Ольга Нагірняк.

Згідно зі статистичними даними Центру, зараз на Львівщині визнано безробітними 27 тис. 488 осіб (для порівняння: в аналогічному періо­ді торік було 12 тис. 084 особи). Від 17 серпня, коли Львівщина потрапи­ла у «помаранчеву зону» інфекцій­ної небезпеки, заяви про надання статусу безробітного та призначен­ня виплати матеріального забезпе­чення можна подавати лише дис­танційно — у скриньки біля входу до кожного центру зайнятості, надси­лати на e-mail ЦЗ або через портал державних послуг «Дія», де мож­на зареєструватися в онлайн-ре­жимі. Семінари, тренінги, мініяр­марки вакансій проводяться тільки онлайн із використанням платфор­ми ZOOM.

У період карантину теле­фонна розмова безробітного з кар’єрним радником прирівнюється до відвідування. Про наявність про­позицій працевлаштування спеці­алісти інформуватимуть безробіт­них через мейл або телефоном.

За станом на 14 серпня роботу за посередництва Служби зайнятос­ті шукали 30 тис. 523 безробітних. Серед них п’ята частина — колиш­ні працівники сфери торгівлі та побу­тових послуг, 15,3% - законодавці, вищі державні службовці, керівни­ки, менеджери, 13,7% - робітники з обслуговування устаткування і ма­шин, 12,2% - фахівці, 11,9% - квалі­фіковані робітники з інструментом, 9,2% - робітники найпростіших про­фесій, 6,6% - технічні службовці та інші. Серед безробітних переважа­ють особи з вищою освітою — 56%, 33% закінчили професійно-технічну школу, а 11% - середню.

Зараз на Львівщині налічуєть­ся 3 тис. 648 пропозицій роботи. Тобто на одне вільне місце праці в середньому претендують вісім без­робітних. Як і в попередні місяці, пра­цедавці здебільшого шукають квалі­фікованих робітників з інструментом (37,0%), операторів і складальни­ків устаткування та машин (17,4%), а також робітників сфери торгівлі та побутових послуг (16,3%). Середній розмір оплати праці у заявлених ва­кансіях — 7 тис. 960 грн. Серед про­позицій роботи — 40,2% із заробіт­ком до 6 тис. грн, 17,4% пропозицій роботи із зарплатою від 6 до 8 тис. грн, 42,4% пропозицій із зарпла­тою понад 8 тис. грн.

А тим часом…

Львівське міське управління освіти оприлюднило перелік вакан­сій для вчителів-предметників. Загалом вільні місця є для 63-ох вчителів, які люблять свою справу та володіють сучасними мето­дами навчання. Найбільше потребують вчителів фізики та почат­кових класів — для них є по вісім вакансій.