Передплата 2024 ВЗ

Сім'я Никончуків відкрила другу молочну ферму

Наталія Никончук зі села Старої Мощаниці Рівненського району спочатку утримувала одну корову, пізніше — дві, три, чотири. А потім наважилася значно збільшити поголів'я

У стайні Наталії Никончук створено комфортні умови для корів. Фото з архіву родини Никончуків.
У стайні Наталії Никончук створено комфортні умови для корів. Фото з архіву родини Никончуків.

Разом із чоловіком Василем вони відвіда­ли сімейну ферму Любові Клубок, що в колишньому Бро­дівському районі Львівської об­ласті. Ознайомившись зі спра­вами, прийняли рішення теж стати учасниками проєкту «Сі­мейні молочні ферми».

Односельчани відмовляли по­дружжя від такого кроку (каза­ли: тільки залізете у борги). Але вони не побоялися і ризикнули. Тож 2017 року за підтримки ін­весторів упродовж трьох місяців «з нуля» побудували просторе приміщення, яке оснастили су­часним обладанням. Тут розміс­тилося 14 голів ВРХ.

Через два роки ентузіасти вирі­шили значно розширити своє гос­подарство. Для цього були всі умо­ви: дозволяла місцевість, взяли в оренду землю біля стайні тощо.

Планувався такий крок на 2022 рік. Проте широкомасш­табне російське вторгнення вне­сло свої корективи. Роботу дове­лося загальмувати.

Задумане втілили в життя аж у листопаді наступного року. Тоді ро­дина відкрила корівник на 40 голів. У ньому майже всі процеси механі­зовано. Їсти рогатим особинам за­возять з одного кінця приміщення в другий трактором. Є гноєтран­спортер, вентилятори. Кожна ко­рівка має зручне стійло з напувал­ками і спеціальними килимками.

Процес доїння повністю авто­матизований. Молоко у закритих відрах потрапляє до холодиль­ника. Відтак приїжджає автомо­біль і відвозить його на перероб­не підприємство.

Звісно, на початках у Никончу­ків виникали труднощі. Однак за­вдяки наполегливій праці їх уда­валося успішно долати. Вчилися «на ходу». А вже тепер Наталія Василівна може сама поради­ти початківцям, як організувати ефективну роботу на фермі.

Водночас вона активно роз­виває сільський туризм і відкри­ла агросадибу «Панський має­ток». Тут створено всі умови для відпочинку. Відвідувачі милують­ся красивими краєвидами, ри­балять, катаються на коні, сма­кують свіжим сиром та молоком.

Але й цим не обмежується діяльність ентузіастів. Вони до­помагають ЗСУ, а ще частину зароблених грошей перерахо­вують волонтерам та людям, що переселилися із зони бойових дій.

Ірина МАТВІЙЧУК.