Передплата 2024 «Добра кухня»

Медики врятували дитину з агресивним типом раку

Лімфома Беркітта швидко дає метастази, гірше піддається лікуванню і має погані прогнози щодо одужання

Дівчинка мужньо витримала всі етапи складного лікування. Фото ЗУСДМЦ
Дівчинка мужньо витримала всі етапи складного лікування. Фото ЗУСДМЦ

6-річна Даніела із Закарпаття подолала надскладне онкозахворювання лімфатичної системи — лімфому Беркітта. У стінах Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру дівчинка провела майже рік. Завершальним етапом її лікування стала аутологічна трансплантація кісткового мозку. Історією порятунку маленької пацієнтки поділилися з «ВЗ» у пресслужбі ЗУСДМЦ.

«Дитина потрапила до нас у травні 2023 року у вкрай важкому стані: з ма­сивним новоутвором у животі та пух­линними ураженнями кісткового мозку, органів грудної клітки й кісток щелепи. Упродовж двох діб ми встановили Даніе­лі правильний діагноз і негайно розпоча­ли лікування», — розповідає лікарка-ге­матологиня Оксана Воробель.

Медики виявили у дівчинки надзви­чайно агресивний тип лімфоми, який швидко метастазує, гірше лікується та загалом має незначний відсоток одужан­ня.

Фахівчиня згадує: у перші п’ять міся­ців мама з донькою постійно перебували у лікарні. Пацієнтка, попри вік, терпля­че переносила всі етапи терапії. У цьо­му їй допомагала підтримка великої ро­дини. У той час, коли мама не відходила від дочки ні на крок, вдома на Даніелу з нетерпінням чекали четверо братів і се­стричок.

Шлях до одужання був складним не лише для дитини, а й для медиків Цен­тру. «Впродовж перших двох місяців нам доводилося щодня боротися за жит­тя дитини, — згадує Оксана Воробель. — Ми залучили всі підрозділи лікарні, весь час обговорювали хід лікування у широ­кому колі фахівців, застосовували різні підходи, проводили діагностику та лабо­раторні дослідження. Пацієнтка потре­бувала постійної допомоги реаніматоло­гів, трансфузіологів, кардіологів, хірургів й інших спеціалістів. Напевно, у нашо­му закладі немає медика, який би не до­лучився до порятунку Даніели. Попри ускладнення, які загрожували життю ді­вчинки, нам вдалось провести всі сім за­планованих блоків хімієтерапії», — каже лікарка.

Коли надійшли результати ПЕТ-КТ, фахівці нарешті змогли зітхнути з по­легшенням — хвороба у дитини від­ступила. Проте їх насторожив один з лімфовузлів, який міг загрожувати ре­цидивом. Після консультацій із закор­донними онкогематологами у рам­ках проєкту #SAFERUkaine підозрілий вузол вирішили видалити. Подальша біопсія підтвердила, що рішення було правильним — у місці злиття лімфатич­них судин фахівці знайшли поодинокі тіні атипових клітин.

У Клініці дитячої онкології та тран­сплантації кісткового мозку ЗУСДМЦ Да­ніелу підготували до пересадки стовбу­рових клітин. Після трансплантації мама й донька провели у стерильному боксі п’ять тижнів, після чого їх виписали до­дому.

Гематологиня Оксана Воробель пере­конана, що успіху вдалося досягти завдя­ки поєднанню кількох складових — бага­торічного досвіду медиків, злагодженого мультидисциплінарного підходу і техно­логічних можливостей лікарні. Команда ЗУСДМЦ може забезпечити повний цикл лікування онкологічним та онкогемато­логічним пацієнтам — від спеціалізованої діагностики до трансплантації кістково­го мозку.

Схожі новини