Передплата 2024 ВЗ

Вітряна віспа: як захиститися від неї вагітним?

Вітряна віспа, або ж, як її називають у народі, вітрянка — поширене інфекційне захворювання, викликане різновидом вірусу герпесу, що розповсюджується повітряно-краплинним шляхом. На вітрянку переважно хворіють діти: близько 90% випадків захворювань. Але іноді така хвороба трапляється і у дорослих. Вітряна віспа входить до числа так званих дитячих інфекцій. які особливо небезпечні для вагітних

Тож як вберегтися майбутній мамі від інфікування, розповідає гінекологиня, лікарка УЗД Світлана Черепань.

— В якому випадку вагітна жінка може захворіти на ві­трянку? І як часто це захворю­вання вражає вагітних?

— Інфікування відбувається після контакту з хворою люди­ною. Зазвичай, якщо у сім'ї є старша дитина, то вона прино­сить вітрянку з садка чи школи. За статистикою, ризик заражен­ня вітряною віспою під час вагіт­ності дуже малий — 5% майбутніх мам не мають імунітету до цього захворювання. Якщо ви хворіли на вітрянку в дитинстві, то, швид­ше за все, ця інфекція не загро­жує вашій вагітності і не вплине на здоров’я плода. Якщо ж ви не хворіли на вітрянку, то вам необ­хідно уникати контакту з цією інфекцією, щоб не заразитися самій та не заразити майбутню дитину. Найчастіше люди пере­носять вітряну віспу у дитинстві, у цьому випадку перебіг за­хворювання відносно легкий і є лише шкірні прояви (гнійничкові висипання), які доволі швидко минають, не залишаючи поміт­них дефектів, і легкий синдром інтоксикації (нездужання, субфе­брильна температура). Це най­сприятливіший варіант розвитку подій для жінки, оскільки імунітет після вітрянки формується дові­чний, і ризик захворіти повторно мінімальний.

— В якому періоді вагітності вітрянка найбільш небезпечна для майбутньої дитини?

— Вагітність — стан, що харак­теризується зниженням імунітету (імуносупресією). Це необхідно, щоб організм матері не відкидав плід, який генетично є самостій­ним, а отже, стороннім об'єктом. Однак у разі інфекційних захво­рювань зниження імунітету спри­чиняє важчий перебіг хвороби та частіший розвиток ускладнень. Вітряна віспа за вагітності, як і будь-яке інше інфекційне захво­рювання, несе в собі небезпеку для майбутньої матері та дитини. Перший триместр важливий для плода, тому що в цей період відбу­вається формування органів і сис­тем, а зараження може спровоку­вати мимовільний викидень через те, що плацента не сформована. Зараження вітрянкою у другому триместрі не несе небезпеки для плода, оскільки сформована пла­цента не пропускає вірусу. Небез­печна вітрянка після 36-го тижня вагітності через те, що не відбу­вається формування імунітета, це загрожує розвитком вродженої вітрянки у дитини.

У випадку зараження в першо­му триместрі вагітності підвищу­ється ризик мимовільного пере­ривання та завмерлої вагітності. До 1,5% дітей ризикують наро­дитися із синдромом вродже­ної вітряної віспи, деформацією кінцівок, рубцевими дефектами на шкірі, порушенням зору аж до сліпоти, аномаліями розвитку черепа та головного мозку, які спричиняють відставання психо­фізичного розвитку та судомний синдром.

Якщо на вітрянку вагітна за­хворіє у другому триместрі, то зберігається ризик загибелі плода, особливо, якщо перебіг вітрянки ускладнений (з пневмо­нією та тривалою лихоманкою). Синдром вродженої вітряної ві­спи загрожує значно менше в середині вагітності, оскільки вже добре сформована плацента, яка є бар'єром для інфекції.

У третьому триместрі прогноз залежить від терміну зараження: на початку третього триместру зараження вітрянкою практично не впливає для плід. Через 5 днів після інфікування в організмі ма­тері починають вироблятися за­хисні антитіла, які проникають до дитини. Якщо жінка заразилася приблизно за три тижні до поло­гів, то у дитини може розвинутись вітряна віспа відразу після наро­дження або внутрішньоутробно. Однак усі органи та системи вже сформовані, вроджені дефек­ти не загрожують, але такі діти мають високий ризик розвитку оперізувального герпесу у ран­ньому віці. Зараження за 5 днів до пологів і протягом 2 днів після пологів несе високий ризик того, що дитина захворіє. Однак анти­тіл від матері вона не отримала, а власна імунна система малюка ще незріла і не здатна дати адек­ватну імунну відповідь, тож без лікування ситуація може бути не­безпечною. Якщо мати захворіла на вітрянку в останні 5 днів перед пологами, то дитина потребує ізоляції від матері, її годують су­мішами.

— Чи не впливають пре­парати для лікування ві­трянки на розвиток плоду?

— Зазвичай, вітрянка лікуєть­ся препаратами, до складу яких входить ацикловір. Це противі­русний засіб, який призначають за вітрянки середньої важкості. Крім того, обов’язково слід об­робляти водянисті висипання, оскільки вони — джерело інфекції. Вагітність не є протипоказом для цих препаратів. Звісно, краще обійтися без ліків, а найкраще — не хворіти. Але якщо інфікування відбулося, то необхідно лікува­тися, оскільки наслідки вітряної віспи можуть бути значно небез­печнішими від лікування.

— Чи існують засоби профі­лактики цього захворювання для вагітних?

— Єдиним дієвим засобом уникнути зараження є вакцина­ція, яку проводять у два етапи через 6 тижнів. Але робити її слід на етапі планування вагітнос­ті. Бажано вакцинувати й свого партнера, якщо у дитинстві йому цього не робили. Тому, якщо жін­ка не пам’ятає, хворіла вона у дитинстві на вітрянку чи ні, слід здати аналіз на антитіла. Якщо вони є, — вагітнійте і спокійно виношуйте свого малюка. Якщо ж їх нема, — вакцинуйтеся! У ви­падку, якщо у сім'ї хворіє дитина, а мама вагітна другим дитям, то краще за все мамі ізолюватися, навіть якщо вона вакцинована чи хворіла на вітрянку.

Схожі новини