Безплатні медпослуги для пацієнтів із хворобою Паркінсона

Попри війну, держава й надалі гарантує людям із цим діагнозом безкоштовну діагностику, лікування й реабілітацію

Фото Tri-City Medical Center
Фото Tri-City Medical Center

Хвороба Паркінсона — це нейродегенеративний розлад, який вражає нейрони, що виробляють дофамін. Це призводить до порушень координації, може впливати на настрій, спосіб мислення та пам’ять. Вчасна діагностика й терапія захворювання можуть полегшити симптоми захворювання і покращити якість життя людини.

У Національній служ­бі здоров’я нагадують: попри повномасштабне вторгнення рф і утруднений до­ступ до якісних медичних по­слуг, держава й надалі гарантує цим хворим безплатну діагнос­тику, лікування та реабілітацію.

Хворобу Паркінсона діагнос­тує невролог. Консультація лі­каря, всі необхідні лабораторні та інструментальні досліджен­ня для пацієнтів є безплатними. Важливо лише, щоб заклад, до якого звернулася людина, мав підписаний договір з НСЗУ за відповідним пакетом. Зокрема, за скеруванням лікаря безплат­ними є КТ або МРТ головного мозку, електроенцефалографія тощо. Невролог також може ви­писати електронний рецепт на «Доступні ліки».

За потреби лікар скерує на лікування в стаціонар. Спосте­реження лікарів у медзакладі, лабораторна й інструментальна діагностика, а також підбір ме­дикаментозної терапії, що допо­магає зберегти нервові клітини, підвищити й підтримувати рі­вень дофаміну в мозку та змен­шити симптоми захворюван­ня для пацієнта, є безплатними, так само як ліки з Нацпереліку й інших державних програм. Ці послуги передбачені у рамках пакета «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведен­ня хірургічних операцій».

Якщо людина потребує опе­ративного втручання, анесте­зія, сама операція і витратні матеріали на неї, лабораторні та інструментальні досліджен­ня, такі, як КТ й МРТ, у рам­ках пакета «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонар­них умовах» також є безплат-ними.

Для пацієнтів із хворобою Паркінсона безплатними є по­слуги з реабілітації в амбула­торних умовах, а саме: умов­но-рефлекторний тренінг та лікувальна фізкультура, тренінг навичок самообслуговування, динамічне спостереження ліка­рем, своєчасна корекція тера­певтичних схем тощо.

Схожі новини