Ходіть частіше босоніж

Є ціла наука про ходіння босоніж по росі, траві, стерні, гравію, піску, хвої, по вологих утоптаних стежках

Чим різноманітніша фактура ґрунту під ногами, тим корисніше для організму. Бо саме у підошвах міститься безліч рецепторів – чутливих місць, фізіологічно пов’язаних із внутрішніми органами.

Тому ходіння босоніж – ефек­тивний засіб профілактики і ліку­вання багатьох хвороб

Німецький учений Себастіан Кнейп пише: «У дні моєї молодості усі в селі хо­дили босі: діти, дорослі, батьки, матері, сестри й брати… Рано-на­весні, як тільки починав танути сніг у горах, ми бігли бродити босими по калюжах. Нам це було весело, приємно, і які ми були здорові!».

Саме він та інші гігієністи того часу ставили питання про цілко­виту відмову носити взуття. Вони проголошували: «Найкраще взут­тя – це його відсутність», «Кожен крок босоніж – додаткова хвили­на життя». Послідовником таких поглядів був наш Григорій Савич Сковорода, мандрівні дяки та й увесь рід український.

Під час ходіння босоніж по­дразнюються всі точки ступ­ні, імпульси від яких надходять до всіх внутрішніх органів. Не обов’язково бігати босоніж вули­цею. Можна починати з квартири. Вважають, коли вранці, умиваю­чись або роблячи зарядку, корис­туватися спеціальним гумовим масажним килимком, підвищуєть­ся загальний тонус організму.

За свідченням давньогрецького письменника Плутарха, філософ Сократ для «загострення думки» постійно ходив босий і вимагав цього від своїх учнів, римський філософ Сенека ніколи не носив взуття, поета Горація, тяжко хворо­го, вилікували, примусивши ходи­ти босоніж по гострому камінню.

Нині це знайшло наукове пояс­нення: згідно з гіпотезою акаде­міка А. Мікуліна, іоносфера через атмосферу відбирає у людини негативно заряджені іони. Заря­дження статичною електрикою відбувається безпосередньо від земної кори через ноги. Однак взуття, особливо на ґумовій або пластмасовій підошві, ізолює лю­дину від землі, від «підживлення» її силами, оскільки є своєрідною ізоляцією. Внаслідок цього розви­вається «електронне голодуван­ня» організму, що призводить до низки хвороб.

Ходіння босоніж викликає у лю­дини внутрішнє піднесення, пози­тивні емоції – на душі веселішає, поліпшується настрій, хочеться співати. Очевидно, це тому, що тактильна і термічна імпульсація від подразнень рецепторів стопи впливає на центри позитивних емоцій, рефлекторно викликаю­чи почуття задоволення, радості, щастя. Постійне утворення в корі мозку домінантних вогнищ пози­тивних емоцій у наш час особливо важливе тому, що причинами хво­роб віку – стенокардії, гіпертонії і їхніх супутників, інсультів та ін­фарктів – є саме негативні емоції. Отже, ходіння босоніж можна вва­жати профілактикою і цих хвороб, а не тільки застуди та грипу.