А німби над святими овальні й восьмикутні, квадратні і трикутні…

Звідки пішла така традиція в іконописі?

В іконописі традиційним є зображення святих з німбами над головами. Зараз, як правило, майстри малюють їх круглими. Але раніше їх зображали і квадратними, і овальними, і трикутними, і навіть восьмикутними…

Дослідники перекону­ють, що вперше німби над головами різних бо­жеств побачили на малюнках І століття до нашої ери. У дав­ньоримському мистецтві сим­волічні промені оточували голо­ви імператорів і навіть демонів, яким поклонялися. З прихо­дом християнства ця традиція не одразу поширилася на свя­ті образи, а Діву Марію, Йоси­фа, Спасителя та апостолів ма­лювали без ореолів. Лише з ІІІ століття над їхніми головами засяяли німби. За установлен­ня такої традиції треба подя­кувати імператору Костянтину, який пропагував християнство і запровадив його як державну релігію.

Цікаво, що на початках За­хідна і Східна церкви зобра­жали німби по-різному. Пред­ставники першої, як правило, малювали його у вигляді диска над головами як символ наго­роди за праведність, другої — у вигляді кола як знака благода­ті. Згодом форма німбів стала настільки різнитися, що про­сто дивуєшся. Так, лик Бога-Отця містився серед німба, що мав спочатку форму трикут­ника, а потім шестикутної зір­ки, утвореної двома рівносто­ронніми трикутниками. Таким же було сяйво над Святим Ду­хом (у вигляді голуба) і Всеви­дячим Оком.

Італійський живописець XIV століття Джотто ді Бондо­не на розписах церкви Свято­го Франциска в Ассізі алего­ричних персонажів зобразив з квадратними німбами, а святих — з круглими. У його творчос­ті можна знайти навіть восьми­кутні німби, але над головами нереальних істот, — розповідає мистецтвознавець, викла­дач Острозької академії Ми­кола Бендюк.

А ще іконописці могли роз­діляти значущість святих обра­зів кольорами німбів. Якщо Діві Марії, Ісусові Христу та апос­толам сяйво над головами «зо­лотили», то пророкам «срібли­ли».

На деяких образах, що ді­йшли до наших днів з давні­ших часів, можна побачити по­єднання німбів різної форми. Як ось на іконі Різдва Христо­вого, датованій ХІІ століттям, яка зберігається у Національ­ному музеї мистецтва Ката­лонії в Іспанії. Тут за головами Богородиці німб загострено-овальний, в Ісуса Христа — ромбоподібний, а у Йосифа — круглий.

— Унікальним у цьому плані є різьблення з церкви Успіння Богородиці у Львові. Там німб у Христа не круглий, а у вигляді сонця, — наголошує науковець.

Схожі новини