Відставка голови ЛОР Ірини Гримак була як сніг на голову…

Зараз йдуть торги за це крісло

Ірина Гримак 
Ірина Гримак

Після сенсаційної відставки Ірини Гримак з посади голови Львівської облради, у ЛОР почалася так звана спікеріада. Тобто «торги» за посаду голови львівського обласного парламенту. Формально обов’язки голови наразі виконує колишній заступник голови облради Євген Гірник. Однак серед політикуму вже називають майбутніх кандидатів на голову. Це, зокрема, депутат Львівської облради від «Голосу» Ростислав Добош…

Нагадаємо, минулий тиж­день ознаменувався, без пе­ребільшення, путчем, таким собі мініпереворотом у Львівській обласній раді, внаслідок якого де­путати усунули з посади голову ЛОР Ірину Гримак. Під час поза­чергової сесії 6 квітня, прослухав­ши звіт голови за два роки, депу­тати висловили їй недовіру. А під час таємного голосування 48-ма голосами проголосували «за» до­строкове припинення її повнова­жень.

Ірина Гримак увесь цей непри­ємний процес витримала спокій­но, з гідністю. Після голосування виступила з трибуни сесії, подяку­вала колегам за співпрацю і поба­жала усім мудрості. Депутати про­вели її з посади оплесками…

Усе сталося несподівано… По­літичні експерти почали припуска­ти, що за цим «путчем» стоїть по­передній голова ЛОР Олександр Ганущин. Підтвердила особу од­ного з «авторів путчу» заява Львівської територіальної орга­нізації партії «Європейська Солі­дарність». Львівські «ЄСівці» за­явили про виключення з партії та позбавлення мандата депутата ЛОР Олександра Ганущина.

Як ідеться в документі, Олек­сандр Ганущин не підтримав іні­ціативи про повернення виплат військовим в тилу і долучився до відставки голови облради Іри­ни Гримак. «У цій провокації взяв участь і депутат фракції «Євро­пейська Солідарність» Олександр Ганущин. Не можна прикрива­тися військовою формою та не під­тримувати звернення щодо повер­нення виплат військовим, — йдеться у партійному повідомленні. — Гану­щин став частиною влади та «Слуг народу» і перестав представляти «Європейську Солідарність».

Рішенням ради Львівської те­риторіальної організації «ЄС» роз­почато процес припинення член­ства у партії Олександра Ганущина та відкликання його з депутатства в обласній раді за народною ініці­ативою (застосування імператив­ного мандата). Щодо цього скеро­вано відповідні подання.

Народний депутат від «Єв­ропейської Солідарності» Олег Синютка заявив щодо відстав­ки Ірини Гримак: «Мови не було про незадовільну роботу Іри­ни Гримак. Йшлося про помсту за те, що відбулось у Львівській обласній раді декілька тижнів тому. Люди, які не підтримали звернення від Львівської облра­ди на підтримку виплат військо­вим, помстились людині й по­літичній силі, яка пропонувала, пропонує і буде підтримувати військових. І не тільки добрим словом, а й ресурсами держав­ного та обласного бюджету».

За словами Олега Синютки, йдеться про звернення ЛОР щодо повернення військовим доплат — 30 тисяч гривень, які раніше ска­сувала Верховна Рада. Під час се­сії ЛОР 14 березня депутати не проголосували навіть за те, аби це звернення включити до поряд­ку денного. І це не зважаючи на те, що голова облради Ірина Гри­мак двічі виносила його на голосу­вання. Не голосували депутати від фракції «Слуга народу».

А столичний офіс «Європей­ської Солідарності» прямо звину­ватив голову Львівської ОВА Мак­сима Козицького у підігруванні відставці Ірини Гримак і зриві по­літичних домовленостей: «Звіль­нення Ірини Гримак з посади го­лови Львівської обласної ради під час дії воєнного стану є грубим по­рушенням принципу внутрішньої єдності. „Європейська Солідар­ність“ дотримувалася, дотриму­ється і має намір дотримуватися його до перемоги, що, втім, не за­вадило голові Львівської ОВА осо­бисто керувати збором голосів за відставку пані Гримак. Очевидно, інші нагальні проблеми області він уже вирішив».

Схожі новини