Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Навіть війна не відміняє «пологів» у риб

Із 1 квітня поточного року в Україні стартує заборона на добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах та їхніх частинах. А точніше — критичні обмеження на рибальство на так званий пологовий період у житті прісноводних риб вітчизняних водойм та річок, іменований нерестом. І ми просто зобов’язані сприяти Природі у відновленні ресурсів у періоди репродуктивності багатств її фауни

Чому правильніше го­ворити про обмеження, а не цілковиту заборону, бо у наказах «Про заборону…», затверджених керівниками усіх областей, разом із термінами заборони передбачені й ділянки на місцевих водоймах та річках, на яких дозволене любитель­ське рибальство виключно з берега на умовах загального водокористування.

Що стосується Львівщи­ни, то Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та про­довольчих програм Львівської області у своєму наказі встано­вило такі терміни заборони:

 • у басейні ріки Дністер — з 11 квітня по 20 червня;
 • у басейнах рік Західний Буг, Сян та Стир — з 11 квітня по 31 травня;
 • у всіх водосховищах, тех­нічних водоймах — з 11 квітня по 20 червня;
 • у придаткових системах водойм (протоках, гирлах, ста­рицях, розливах водойм, які тимчасово заповнюються во­дою в період весняної повені) — із 11 квітня по 10 липня.

Водночас у цьому ж докумен­ті, як виняток, дозволено люби­тельське рибальство у таких місцях на ріках та водоймах:

На ріці Дністер:

(У Стрийському районі)

 • У селі Колодруби на відста­ні 500 м по обидва боки автомо­більного моста;
 • Від автомобільного моста в смт Журавно проти течії, до впадін­ня річки Любешки по обидва боки;
 • Від межі с. Надітичі до труб газопроводу;
 • Від автомобільного моста с. Розвадова до автомобільного моста дороги М-06 Київ-Чоп у напрямку Стрия.
 • По обидва боки автомо­більного моста в с. Залісках на відстані 300 м.

На річці Стрий:

 • По обидва боки автомо­більного моста в м. Жидачеві на відстані 500 м.

На річці Західний Буг:

(Червоноградський район)

 • Від бетонного моста об'їзної дороги м. Червоногра­да до витоку р. Білий Стік;
 • Від автомобільного моста в м. Сокалі до старого залізничного моста дороги на хімічний завод;
 • Від межі с. Ульвівки до межі с. Старгорода;
 • Від бетонного моста доро­ги на с. Яструбичі до залізного моста дороги на с. Волсвин;
 • Від бетонного моста авто­мобільної дороги Львів-Ковель (Р15) до початку прикордонної зони з Республікою Польща.

На водосховищах:

Завадівське водосховище («Грушів»):

 • Уздовж бетонної греблі в межах від діючої гідроспоруди до запасної гідроспоруди (Яво­рівський район).

Добротвірське водосховище («Добротвір»):

 • Від межі с. Перекалки по лі­вому березі за течією річки За­хідний Буг до межі смт Добро­твір (Червоноградський район).

Гамаліївське водосховище («Гамаліївка»):

 • Уздовж бетонних плит з боку с. Гамаліївки, від поперед­жувального знака до аналогіч­ного знака з боку с. Запитова (Львівський район).

Яворівське водосховище («Яворівське море»):

 • Уздовж берегової зони від водозливного шлюзу з правого боку на відстані 500 м (Яворів­ський район);
 • Від зливу з боку с. Цетулі по лівому березі на відстані 1000 м (Яворівський район).

Водосховище «Малий Гноєнець» («Прилбичі»):

 • По правому березі на від­стані 810 м від бетонної греблі, по лівому березі від позначки150 м від бетонної греблі на відстань 2200 м (Яворівський район).

Водосховище «Великий Гноєнець» («Терновиця»):

 • По правому березі на від­стані 400 м та на лівому березі на відстані 500 м від водозливної споруди (Яворівський район).

Недільчинське водосховище («Зашків»):

 • На ділянці від обмежуваль­ної лінії гідроспоруди 700 м злі­ва та 200 м справа (Львівський район).

Щирецьке водосховище («Глинна Наварія»):

 • Від автомобільного моста по­близу бази УТМР, по лівому березі до спортивної бази «Спартак», та по правому березі в бік села Ма­лечкович на відстані 700 м.

Унятицьке водосховище («Унятичі»):

 • Уздовж греблі.

Водосховище «Оселя»:

 • Уздовж бетонної греблі (Яворівський район).

Ходорівське водосховище:

 • По береговій лінії з боку м. Ходорова (пристань) до насо­сної станції цегельного заводу.

Водойми РДХГ «Сірка» (Стрийський район):

 • Водойми «Середнє», «Гли­боке», «Мисливське», «Менде­лєєвське», «Чисте» — в межах бетонних гребель (дамб).

Водойма «Барвінок»

 • Від бетонної греблі, по обидва боки на відстані 200 м (Стрийський район).

Водойма на території Берездівецької сільської ради:

 • На греблі по лівому боці в напрямку с. Підгірців протяж­ністю 500 м від насосної станції (Стрийський район);

Кар'єр у с. Розвадові:

 • Уздовж залізничної колії про­тяжністю 400 м (Стрийський район).

Золочівське водосховище:

 • Вздовж греблі та на відста­ні 300 м від водоспускної спору­ди північного берега (Золочів­ський район).

Ставок у парку «Жовтневий» (м. Золочів):

 • Уздовж греблі та на відста­ні 300 м з обох боків від неї (Зо­лочівський район).

Водойма «Уличанка»:

 • За протяжністю греблі пе­рекриття (Дрогобицький ра­йон).

Ставок «Пляж» м. Городок:

 • Від монаха випуску води водойми «Городок-Централь­ний» до сторожової будки по лівому боці.

Водойми в межах м. Жидачева:

 • Водойми «Промінь», «Греб­ний канал», «Чисті озера», «Дро­билка» — вздовж берегової лінії з боку м. Жидачева (Стрийський район).

Водойма в с. Заріччі (урочище «Острів»):

 • Від дороги Т-1419, до по­чатку дорожнього гравійного кар'єру (Стрийський район).

Водойма в м. Соснівці:

 • Берегова лінія протяжністю 400 м з боку лікарні в м. Соснівці (Червоноградський район).

Водойма розміщена біля м. Яворова — Яворівської р/о УТМР:

 • Вздовж дамби з південно-західного боку 100 м, по право­му березі 270 м (Яворівський район).

До цього слід додати, що дія наказу не поширюється на суб'єкти аквакультури, які зареє­стровані в органах рибоохорони. Іншими словами — на водойми, що перебувають в оренді, де ри­бальство дозволене на умовах та за правилами орендарів.

На таких же засадах не забо­ронене любительське рибаль­ство у спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ), які керуються режимом рибо­господарської експлуатації вод­них об'єктів (їх частини).

Щодо рибальства на спеці­ально визначених ділянках, вка­заних вище, необхідно наголо­сити на тому, що проводити його можна відповідно до нових Пра­вил любительського рибальства, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 року, щодо часу перебуван­ня на водоймі, кількості снастей, ваги дозволеного вилову тощо.

P. S. Не забувайте про від­повідальність за порушення цієї заборони, а також норм і мето­дів вилову. Штрафи за це та на­рахування за кожну незаконно виловлену рибу зросли майже у сотні разів (див. інфографіку), і це не враховуючи адміністра­тивної чи навіть кримінальної відповідальності, передбачених новими Правилами любитель­ського і спортивного рибаль­ства.

Схожі новини