Тільки кохання

В Україні зменшу­ється кількість охо­чих взяти шлюб, але й кількість розлу­чень скорочується.

Так стверджують укра­їнські вчені. Остан­нім часом зміню­ються мотиви вступу у шлюб. Все менше жінок виходять за­між, бо не можуть самі себе прогоду­вати. А чоловіки вже не шукають одно­часно дружину, ку­харку й няньку для себе і дітей. Тепер все частіше люди шукають свою «по­ловинку», рідну душу.