Свято шевця без чобіт

26 листопа­да — Міжнарод­ний день шевця

Це професійне свято майстрів і ремісників, що займаються ди­зайном, виго­товленням і по­шиттям взуття, а також праців­ників, зайнятих у цьому вироб­ництві, і фахівців ремонту взуття. Чоботар — дуже давнє ремесло. Праця шевців у всі часи була дуже почесною і затребуваною.