Алкоголь плюс дрібка шоколаду

Як прожити довго і щасливо?

Формулу довго­ліття знайдено: ал­когольні напої плюс шоколад. Такого висновку дійшли польські вчені. Екс­перти з Варшав­ського університету вважають, що чер­воне вино, шоколад і темне пиво на­стільки позитивно впливають на орга­нізм, що здатні про­довжити потенційну тривалість життя. Це підтвердив екс­перимент за участі понад 68 тисяч до­бровольців віком 45−83 роки.