Поміч для електорату

11 жовтня амери­канський винахідник Томас Едісон запа­тентував електричну машинку для підра­хунку голосів на ви­борах

Це був най­перший його винахід, і тоді він виявився не потрібним американ­ським парламентарі­ям. Натомість зараз пристрої Едісона для підрахунку голосів використовують у ви­борчих комісіях прак­тично усіх країн світу.