Передплатити Підтримати

Ой, лікарю

25 верес­ня — День пси­хотерапії у США (Psychotherapy Day)

Це професій­не свято заснувала у 2012 році група лікарів і студентів.

Мета Дня психо­терапії — розвіяти хибні уявлення про професію, погли­бити знання сус­пільства про цю життєво необхідну лікарську спеціа­лізацію, яка допо­магає пацієнтам, що страждають від психічних захворю­вань.