З роду Шептицьких

Провідники Української католицької церкви, польський державник і генерал Війська Польського та шляхтичі-землевласники

Нещодавно у Львові опубліковано листи бл. св. муч. Климентія (Казимира, графа Шептицького) до членів родини у період із 1881-го по 1945 р. Видання побачило світ у формі документального альбому, ілюстрованого двома сотнями маловідомих фотографій роду Шептицьких, та отримало назву “Блаженний архімандрит Климентій (Казимир, граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава, графа Шептицького, та родини”.