Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Як зменшити прояви псоріазу

Один із найпростіших способів «пригасити» запалення в організмі - відмовитися від їжі й напоїв, які його провокують

Фото Advance ER.
Фото Advance ER.

Хоча точна причина псоріазу невідома, лікарі вважають його імунноопосередкованим запальним захворюванням. «Це означає, що в основі цього стану лежить запалення, спровоковане нетиповою реакцією імунітету на тканини власного організму», — пише Medical News Today.

Від псоріазу потерпає приблизно 3% дорослого населення. Перше, на що скаржаться такі пацієнти, це шкірні зміни, такі як поява бляшок і по­червоніння шкіри. Проте у багатьох ура­жаються також інші частини тіла, зокре­ма суглоби та очі.

Експерти вважають, що загальним фактором, який впливає на ці різні ділян­ки, є запалення.

Що викликає запалення

У хворих на псоріаз дисфункція імун­ної системи спричиняє накопичення за­пальних клітин у середньому шарі шкіри, відомому як дерма. Водночас прискорю­ється ріст клітин у зовнішньому шарі шкі­ри — епідермісі.

Як правило, клітини шкіри ростуть й відшаровуються впродовж місяця. У лю­дей з псоріазом цей процес займає лише кілька днів. Замість того, щоб відпасти, клітини шкіри накопичуються на поверх­ні тіла, що призводить до появи непри­ємних симптомів, як-от лущення, набряк і почервоніння шкіри.

Попри те, що псоріаз є шкірною хво­робою, запалення, пов’язане з ним, впливає на весь організм та може підви­щувати ризик серцевих патологій, раку, запальних захворювань кишківника й псоріатичного артриту.

Чи є спосіб його лікування

Хоча за псоріазу запалення спричине­не порушенням регуляції імунної систе­ми, дослідження показують, що пацієнти можуть зменшити його, змінивши спо­сіб життя. Як результат, симптоми ста­нуть менш вираженими й загалом покра­щиться якість життя.

Використовуючи ці методи, можна продовжити ремісію, тобто тривалий пе­ріод без проявів псоріатичної хвороби.

Крім того, певні препарати для ліку­вання цього захворювання зменшують запалення. Це, зокрема, місцеві корти­костероїди, ін'єкційні біологічні препара­ти та пероральні ліки.

Пацієнти, що живуть з псоріазом, різ­ні. Деякі з них потребують більш ретель­ного лікування, ніж інші.

Як полегшити симптоми

Хоч наразі ліків проти цього захворю­вання не існує, певні звички допоможуть зменшити запалення та підвищать шан­си на тривалу ремісію.

Харчуйтеся збалансовано

Харчування тісно пов’язане зі систем­ним запаленням. Дослідження показу­ють, що певні продукти можуть збільшу­вати ризик псоріазу й погіршувати його перебіг.

Поживна дієта для кожного вигляда­тиме по-різному. Проте є загальні реко­мендації для всіх пацієнтів:

99Уникайте їжі та напоїв, які провоку­ють запалення. Певні продукти містять прозапальні речовини, котрі посилюють запалення й викликають появу симптомів псоріазу. Це, зокрема, газовані напої та ультраоброблені харчі, як-от солоні сне­ки, солодощі й оброблені м’ясні продукти.

99Їжте ту їжу, що, навпаки, володіє протизапальними властивостями, зо­крема фрукти та овочі. У 2018 році про­ведено дослідження за участі 35 735 осіб, серед яких 3557 потерпало від псо­ріазу. Виявилося, що ті, хто дотримував­ся середземноморської дієти, страждав від проявів цієї недуги менше, ніж ті, хто цього не робив.

Підтримуйте нормальну масу тіла

Ожиріння є фактором ризику розвитку псоріазу. Крім того, у людей, які мають зайву вагу, симптоми цього аутоімунного захворювання більш виражені, ніж у лю­дей, що не мають такої проблеми.

Втративши вагу, можна зменшити рі­вень маркерів запалення і, відповідно, полегшити перебіг псоріазу.

Дослідження 2020 року продемон­струвало, що у людей з псоріазом і над­мірною масою тіла внаслідок зменшення ваги на 12% впродовж 10 тижнів важкість симптомів захворювання зменшувалася на 50−75%. Середня вага, яку втратив ко­жен з учасників дослідження, становила майже 10,5 кг.

Виробіть інші корисні звички

Деякі звички можуть допомогти змен­шити запалення й покращити перебіг псоріазу, зокрема:

  • Відмова від куріння. Куріння за­вдає серйозної шкоди здоров’ю та погір­шує прояви запальних захворювань, зо­крема псоріазу.
  • Зменшення споживання алкого­лю. Надмірне вживання спиртних напо­їв може сприяти запаленню, ускладнюю­чи перебіг цієї хвороби.
  • Рухова активність. Уникаючи три­валого сидіння, можна зменшити вира­женість псоріазу. Одне з досліджень до­водить, що люди з псоріазом, які ведуть сидячий спосіб життя, мають більш вира­жені симптоми цього дерматологічного захворювання, ніж ті, що регулярно за­ймаються спортом.
  • Достатній сон. Дослідження пока­зують, що поганий або недостатній сон можуть збільшувати вміст маркерів за­палення у крові. Експерти рекомендують спати у дорослому віці не менш як 7−9 го­дин на добу. Це дозволить підтримати здоров’я в оптимальному стані.
  • Управління рівнем стресу. Трива­лий стрес робить імунну систему надто активною і сприяє розвитку та посилен­ню запального стану. 88% хворих на псо­ріаз зауважило, що стрес провокує по­яву симптомів захворювання. Знизити рівень стресу можна з допомогою меди­тації чи, наприклад, йоги.

Коли звертатися по медичну допомогу

У випадку загострення бажано пого­ворити зі своїм лікарем, який розповість, як полегшити симптоми й загалом змен­шити запалення в організмі. Це може бути як сімейний лікар, так і дерматолог.

Як правило, фахівець порекомендує внести певні зміни у спосіб життя, зокре­ма переглянути щоденне меню. За важ­кого перебігу захворювання — призначить ліки. Також лікар може порадити вітамінні препарати чи біологічно активні добавки.