Передплатити Підтримати

Між­народний день відмови від ку­ріння

У третій чет­вер листопада (цього року це 19 листопа­да) у світі від­значають Між­народний день відмови від ку­ріння

Пам'ятну дату встанови­ло 1977 року Американське онкологічне то­вариство. Згід­но із даними Всесвітньої ор­ганізації охо­рони здоров’я, кожні 10 се­кунд на планеті помирає один запеклий ку­рець.