«Крайній» у хатніх розбірках

4 грудня 1913 року народився винахідник пуль­та дистанційного керування Роберт Адлер

Австрійсько-американський винахідник не підозрював, що додумається до при­строю, через який виникають найга­рячіші сімейні роз­бірки. Той, у кого в руках пульт від те­левізора, — найго­ловніший у сім’ї!