Дзержинського хочуть повернути на Луб’янку

У Росії пропонують місцевий референдум щодо відновлення пам’ятника більшовицькому кату

У Московській міській думі з’явилася ідея провести місцевий референдум щодо повернення пам’ятника Феліксу Дзержинському на столичну Луб’янську. Там розташована помпезна будівля колишнього КДБ, нині — Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Дзержинський, якого за ча­сів Леніна називали «залізний Фелікс», був «батьком» біль­шовицького терору, творцем і пер­шим керівником радянської політич­ної поліції — ВЧК («Всероссийской чрезвычайной комиссии»). Цей ко­муністичний кат відповідальний за загибель сотень тисяч ні в чому не винних людей…

Як повідомляє видання «Ком­мерсант», голова Московської міської думи Олексій Шапошні­ков заявив, що питання про повер­нення пам’ятника Дзержинському на Луб’янку «час від часу відроджу­ється». І тому, мовляв, місцевий референдум, який стосувався би «об'єкта» на цій площі, із врахуван­ням «ширшого історичного контек­сту», був би доцільним… За віднов­лення пам’ятника Дзержинському на Луб’янській площі виступає та­кож організація «Офіцери Росії», що об’єднує колишніх військових. Вони звернулися з відповідною заявою до Генеральної прокуратури РФ.

А що кажуть московські архітек­тори? На засіданні у міській думі відзначили, що Луб’янська пло­ща повинна мати «архітектурну до­мінанту». Головний архітектор Мо­скви Сергій Кузнєцов зауважив, що «на площі завжди щось було — пам’ятник, фонтан або тимчасо­ві композиції»… Cхоже, заперечень щодо повернення на Луб’янку Дзер­жинського ці перелякані «митці» не мають.

Пам’ятник Дзержин­ському встановили на пло­щі Дзержинського (таку назву у 1926−1990 ро­ках мала Луб’янська пло­ща) 1958 року. А 22 серпня 1991 року, під час демо­кратичної демонстрації після поразки «ГКЧП» (ан­тигорбачовського путчу), 11-тонний пам’ятник демонтували. Статуя опинилася у московському Арт-парку «Музеон». Але, схоже, не­вдовзі «залізний Фелікс» може по­вернутися на Луб’янку, де досі засі­дають його ідейні товариші…

Схожі новини