«Томас Кук» уже нікуди не летить...

Одна з провідних туристичних компаній світу збанкрутувала. Уряд Британії має повернути з теплих країв додому понад 150 тисяч туристів

Thomas Cook, британська туристична компанія зі 178-річною (!) історією, збанкрутувала. Британське Управління цивільної авіації (CAA) повідомило, що фірма «Томас Кук» «припинила діяльність із негайними наслідками». Відразу після цього розпочалася «операція Matterhorn» — наймасштабніше в історії повернення туристів з-за кордону. Як повідомила інформагенція ВВС, ідеться про понад 150 тисяч британських мандрівників, які довірилися досвідченому й авторитетному туристичному оператору.

Виконавчий директор Тhomas Cook від імені ком­панії вибачився перед її «мільйонами клієнтів і тисячами працівників». Мова про 22 тися­чі співробітників фірми у цілому світі, 9 тисяч із яких — у Великій Британії.

Міністр транспорту Сполуче­ного Королівства Грент Шепс запевнив: уряд разом із CAA ви­найняв десятки додаткових чар­терних літаків, — аби туристи могли повернутися додому без додаткових оплат.

Міністерство транспорту за­певнило: усі клієнти компанії Thomas Cook, які перебувають за кордоном, матимуть можли­вість повернутися на батьківщи­ну «настільки швидко, настіль­ки це можливо», причому ще до тієї дати, на яку придбали зво­ротні квитки. Повернути усіх клі­єнтів компанії «Томас Кук» плану­ють протягом двох найближчих тижнів, перші чартерні літаки ви­рушили на Туманний Альбіон 23 вересня. Транспортне відом­ство Британії також попередило, що «невеликій кількості» клієн­тів збанкрутілої фірми доведеть­ся придбати зворотні авіаквитки за власний кошт. Пізніше ці гро­ші туристам обіцяють повернути.

Першу закордонну подо­рож компанія Thomas Cook ор­ганізувала далекого 1841 року — для 570 осіб, які хотіли поїха­ти на з’їзд абстинентів (тих, хто повністю відмовляється від ужи­вання алкогольних напоїв). Піс­ля 1864 року британські клієнти фірми могли подорожувати, зо­крема, до Швейцарії, Італії або Франції. Свою теперішню на­зву фірма одержала 1871 року і з того часу стала однією з найпо­пулярніших туристичних компа­ній світу. Thomas Cook діяла у 16 державах і обслуговувала щоро­ку близько 19 мільйонів туристів.

Thomas Cook знищили «Брексіт» і конкуренти

«На його могилі написано: «Людина, яка зробила подоро­жі легшими», — пише Якуб Мєль­нік, оглядач польського видання Wprost. — Томас Кук, неосвічений місіонер, дав своє ім’я фірмі, яка понад півтора століття була сино­німом масового туризму. Саме завдяки Томасові Куку з’явилася мода на закордонні подорожі, пу­тівники та дорожні чеки, якими користалися у ті часи, коли ще не було кредитних карток.

Компанія завжди була сино­німом солідності й довіри до британської традиції. Це була чи не остання велика туристич­на фірма, яка відстоювала жи­вий контакт із клієнтами. У той час, як конкуренти діяли май­же виключно в Інтернеті, фір­ма утримувала по цілому сві­ту 500 офісів, у яких працівники Thomas Cook допомагали ман­дрівникам обрати напрямок для відпочинку.

Власне, саме до таких про­явів старої, доброї британської солідності апелюють прихиль­ники виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Але па­радокс у тому, що саме «Брек­сіт» став одним із чинників, які добили компанію Thomas Cook. Істерія, спричинена планами виходу Британії з ЄС, відвади­ла від закордонних подорожей чимало старих клієнтів фірми, які звикли до неї і цінували кла­сичний стиль її діяльності. А нові клієнти не прийшли, бо сьогод­ні кожен сам собі туристичний агент: сам купує квитки в Інтер­неті, сам бронює готелі й планує відпочинкові атракції…

Компанія збанкрутувала під тиском ринку, який сама створи­ла. Її падіння змусило уряд ЇЇ Ве­личності до організації найбіль­шої після закінчення І І Світової війни евакуації своїх громадян. Десятки тисяч туристів мають бути повернуті до Великої Бри­танії за кошт платників податків, чартерними літаками, наданими, зокрема, фірмами-конкурента­ми, які добре дають собі раду.

Важко уявити більш сумний кінець прекрасної історії фірми, яка розпочала працювати за ча­сів, коли над Британською імпе­рією не заходило сонце. А завер­шує свою роботу за кілька тижнів до «Брексіту», який може озна­чати нову еру ізоляції Великої Британії від решти світу. Колапс «Томаса Кука» є також колапсом Сполученого Королівства".