Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Студенти проти Ірини Фаріон

Натомість керівництво Львівської політехніки заявило, що «не відповідає за висловлювання працівників та студентів поза університетом»

23 листопада в університеті планується «круглий стіл», куди запросять Ірину Фаріон та юриста. Фото автора
23 листопада в університеті планується «круглий стіл», куди запросять Ірину Фаріон та юриста. Фото автора

Не вщухає гучний скандал, пов’язаний із заявами доктора філологічних наук, викладачки НУ «Львівська політехніка» Ірини Фаріон. Вона, зокрема, назвала російськомовних військових ЗСУ «не українцями». І понеслося…

Нагадаємо, провокаційні заяви Ірина Фаріон зробила в інтерв'ю з Яніною Соколовою. Зокрема, йшлося про частину військових бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов» та 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ, яка, за словами Соколової, досі спілкується російською. Ірина Фа­ріон сказала, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців, що воїнам варто дотримуватися дисци­пліни. Зокрема мовної.

Такі слова пані Фаріон спричинили ефект «бомби, що ви­бухнула…». Здавалось би, це не перша, м’яко кажучи, суперечлива і провокативна заява відомої політикині та викладач­ки, але цього разу реакція була як ніколи бурхливою. Війна триває уже два роки, українці - наелектризовані, морально і психологічно вимучені… Військові місяцями без ротації, ви­снажені… Такі заяви і у мирний час збурюють суспільство, а у час війни і поготів. Цього разу слова пані Фаріон мали ефект сірника.

Дісталося на горіхи і журналістці Соколовій. Мовляв, для чого запросила на інтерв'ю людину, яка завжди радикально налаштована у мовному питанні? Адже пані Фаріон не раз ви­різнялася вкрай різкими і драстичними заявами. Тож навряд чи вона скаже щось нове…

Цього разу хейт був настіль­ки потужний, що нагадував цуна­мі. Ірина Фаріон, очевидно, не очі­кувала аж такого негативу щодо себе. Тому, щоб захистити свою позицію, оприлюднила лист до неї студента Максима Глєбова, який навчається на 1 курсі україн­ської філології в окупованому Сім­ферополі. Максим Глєбов напи­сав Ірині Фаріон на електронну скриньку, висловивши їй свою під­тримку. Звісно, хлопець писав не для того, щоб вона виставила це на публіку. З огляду на пересліду­вання, які окупаційна влада чинить щодо проукраїнських жителів Кри­му, така дія пані Фаріон ще більше обурила українців. Втім, як і очіку­валося, фсб прийшла до хлопця і змусила записати відеозвернення на тлі російського триколора з ви­баченнями. Можна собі тільки уя­вити, що пережив цей хлопець та його родина, і які ще це матиме для них наслідки…

Підхопила скандальні заяви Іри­ни Фаріон і російська пропаганда, яка тепер радо цитує їх на росій­ських телеканалах.

На слова і дії пані Фаріон, окрім військових, журналістів, студен­тів, відреагували і офіційні посадо­ві особи, зокрема Уповноважений Верховної Ради України з прав лю­дини Дмитро Лубінець. Він звер­нувся з відповідною заявою також до СБУ.

«Персональні дані в умовах війни — не абстракція, а захист життя і свободи! — написав на своїй сто­рінці у Фейсбуці Дмитро Лубінець. — 8 листопада Ірина Фаріон опу­блікувала скриншот електронного листа з відкритими персональни­ми даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком «займається» окупаційний «Центр боротьби з екстремізмом» росій­ського міністра внутрішніх справ.

Народний депутат ВРУ VII скли­кання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак ця людина публічно надала прізви­ще, ім'я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікува­ти цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських по­глядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа.

Однак це не спинило Фаріон, і в умовах воєнного стану вона розго­лосила персональні дані хлопця. А це може мати, і вже має (!), наслід­ки. Це не тільки втручання у при­ватне життя особи, а й спричинена загроза особистій безпеці та жит­тю студента.

Втім, вона, з одного боку, вчи­нила кримінальний злочин, з іншо­го — підіграла окупантам. Резуль­тат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіден­ційної інформації звернувся до Служби безпеки України для на­лежного реагування! Аби дії гро­мадянки України проаналізували належним чином і надали юридич­ну оцінку. Ніхто не повинен нехту­вати безпекою інших громадян!".

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що «буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності» мовознави­цю Ірину Фаріон, яка публічно опу­блікувала лист студента з окупова­ного Криму на її підтримку. Про це написала у Фейсбуці.

А як відреагували на всі ці бурх­ливі події у самій Львівській полі­техніці? Одразу після скандалу, 7 листопада, на одному з корпу­сів університету з’явилися листів­ки на адресу мовознавиці. Зокре­ма з написами: «Фаріон — геть з Політехніки», «Чому в Політесі досі працюють паплюжники честі укра­їнських воїнів?».

А ось на сайті навчального за­кладу опублікували таке повідо­млення: «Кожен воїн, який бо­ронить нашу землю і наш народ, заслуговує найвищої поваги і вдячності».

«Львівська політехніка від по­чатку російської агресії в Україні, у 2014 році і дотепер, активно та у різний спосіб — інтелектуальни­ми ресурсами, науковими розроб­ками, волонтерством — допомагає українським воїнам, які борють­ся проти ворога і обстоюють наше право на незалежність і цілісність нашої держави. У лавах українських захисників воюють наші студенти, викладачі, працівники, випускники.

Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш на­род, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуго­вує найвищої поваги і вдячності, — йдеться у повідомленні на сай­ті навчального закладу. — І це — не­порушна позиція нашого універ­ситету.

У Львівській політехніці діє ко­декс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, пра­вила та норми спілкування і пове­дінки учасників академічної спіль­ноти нашого університету.

Однак Львівська політехніка не відповідає за висловлювання пра­цівників та студентів поза універ­ситетом".

Кафедра української мови НУ «Львівська політехніка» опубліку­вала своє звернення зі словами підтримки на адресу Ірини Фаріон:

«Її громадянська позиція послі­довно націєцентрична. Висловлю­вання, що стали предметом ак­тивного обговорення в соціальних мережах, ні в якому разі не ске­ровані на дискредитацію наших героїчних захисників, яких Іри­на Дмитрівна разом з усім колек­тивом кафедри активно підтри­мує конкретними матеріальними й духовними засобами, а відо­бражають її стійку громадсько-по­літичну позицію, спрямовану на утвердження державного статусу української мови, гарантованого Конституцією України, — йдеться у заяві кафедри. — Тому довільна й упереджена інтерпретація вирва­них з контексту інтерв'ю фраз і во­йовничо-агресивні заклики щодо Ірини Фаріон, які раз у раз трапля­ються в соцмережах, наводять на думку про цілеспрямоване цьку­вання…

Нині українське суспільство по­требує єдности й зосереджености на боротьбі з ненависним москов­ським агресором, а розпалювання пристрастей довкола емоційного висловлювання в інтерв'ю вважає­мо проявом ворожої атаки на нашу українську згуртованість".

Ірина Фаріон також відреагува­ла на новину про те, що російська фсб затримала проукраїнського студента з Криму. Реакцію на си­туацію опублікувала на Telegram-каналі.

«Бачу, що ширять чергову про­вокацію проти мене, начебто че­рез мене затримано якогось сту­дента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою пу­блічною боротьбою можемо пе­ремогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете», — заявила мовознавиця. Тобто дала зрозумі­ти, що вона не знала, звідки ій на­писав студент-прихильник.

Тим часом студенти Політехні­ки вирішили публічно висловити свою позицію щодо скандалу.

У вівторок, 14 листопада, під стінами НУ «Львівська політехні­ка» відбувся велелюдний студент­ський мітинг. Студенти виступили проти Ірини Фаріон. Вони вимага­ли звільнення викладача із закла­ду, та вимагали, аби вона вибачи­лась перед військовими. Близько 200 студентів прийшли з плаката­ми: «Фаріон Ірина ганьбить Укра­їну», «Геть комуністку Фаріон», «Зневажаєш військових — не пра­цюй в Універі», «Фаріон — геть з Політеху», «Мова єднає - Фарі­он ламає». Вони створили ініціа­тивну групу, яка домагатиметься звільнення Фаріон з посади ви­кладача.

Коментарі для «ВЗ»

Юрій БОБАЛО, ректор НУ «Львівська політехніка»

— Моя думка однозначна — цими питаннями має займатися Служба безпеки.

— Може, ви мали розмову з Іриною Фаріон?

— Ні, з нею не мав розмови. Ми свою думку висло­вили на сайті університету у той же день, коли почала­ся ця історія…

— Чи будете Ірину Фаріон запрошувати, напри­клад, на Вчену раду?

— Ви ставите питання, і не думаєте, а що буде?! Буде Вчена рада, і що? Що будемо розглядати на Вче­ній раді? Я не знаю, як впливати на неї… Ви ж читаєте усі ці дописи, все це обговорення.

— Ірина Фаріон і раніше робила різкі заяви… А зараз вона не просто говорила, а оприлюднила особисті дані людини, яка живе на окупованій те­риторії… Багато хто звинувачує її у роботі на воро­га.

— Так, звичайно. Якщо це підтвердиться, то це буде справді робота на ворога.

Яніна СОКОЛОВА, українська журналістка

— Причина запрошення Ірини Фаріон на ефір — ре­інкарнація «вати». Ми спостерігаємо за цим всюди — у сфері обслуговування, у школах, на вулицях. Ми її за­просили поговорити на цю тему. Що власне сталося з нами. Проаналізувати історичні процеси. Проаналізу­вати, можливо, низку законопроєктів, які посилять дер­жавну мову. В процесі з’ясувалися певні речі, які свід­чать про категоричність позиції Фаріон щодо цього питання стосовно усіх верств наcелення, всіх професій.

На думку Фаріон, люди, які не говорять українською мовою, не є українцями. Я її запитала: «Що казати про військових, які не говорять українською, — вони для вас теж не є українцями?». Я очікувала почути абсолютно іншу відповідь, тому що, наскільки я розумію, зять Іри­ни Фаріон воює. Явно серед його побратимів є росій­ськомовні люди, які вирослі на сході і на півдні нашої країни. Я сама виросла на південному сході України, тому я знаю, якою мовою там говорять. Як історично склалося і як держава нічого не робила, щоб це зміни­ти.

Відповідь була такою, якою була. А далі те, що від­бувалося, думаю, що це емоції Фаріон, які в такій су­єті, в необдуманості вчинків, слів, вилилися у наслід­ки з хлопцем із Сімферополя, якого дуже мені шкода. Я глибоко стурбована цією історією. Це було дуже не­правильно з боку Фаріон.

— Пані Фаріон, очевидно, хотіла захиститися від цієї хвилі «цунамі», яке на неї понеслося…

— Саме так. Вона не подумала про наслідки.

Чимало критиків нас запитують: «Для чого ми брали це інтерв'ю»? Я не можу відповідати за те, якою буде відповідь гостя на певні запитання. Тим більше на пи­тання, які не потребують дискусії щодо ставлення до військових, які ризикують власним життям, захищаю­чи нас. Це для мене не дискусійне питання в принципі. Тому я була здивована, що сказала Фаріон.

— Її заяву підхопила російська пропаганда. Те­пер її звинувачують у роботі на ворога…

— Це несправедливо. Це людина, яка своєю кате­горичністю, радикальністю, злобою вибудовує непра­вильний підхід до мови. Хоча є дуже багато речей, з якими я згодна щодо законів, які мають бути. Не образ, а законів. Тобто держава має створювати умови, аби люди говорили українською. Держава має підтримува­ти це. А злоба і жовч щодо воїнів і решти українців, мені здається, поганий метод, який обрала Ірина Фаріон.

Ми маємо говорити на некомфортні теми. Пози­ція, яка потім засуджена суспільством, теж має озву­чуватися. Ми тоді розуміємо, які настрої у суспільства. Адже в Ірини Фаріон чимало прихильників. Але ми ма­ємо марґінесувати тих, хто ображає наших військових.

Схожі новини