«Із фінансуванням ремонтних робіт у шкільних укриттях проблем немає»

Як у школах готуються до навчання під час повітряних тривог

Школи ремонтують укриття. Роботи ще багато. Фото автора
Школи ремонтують укриття. Роботи ще багато. Фото автора

До нового навчального року залишається трохи більше ніж місяць. Я відвідала одну зі шкіл у Залізничному районі Львова, аби дізнатися, чи готують там укриття. Чи є кошти на облаштування таких приміщень? Яке навчання у пріоритеті – очне чи дистанційне?

Спускаюся сходами униз. Двері в укриття металеві, але дуже старі – їх планують замінити. У приміщенні є світло. На столику помічаю свічку, оче­видно, про всяк випадок. Усередині по­ставили стільчики. Є кілька саморобних лавок. У захисній споруді є вхід і вихід. Над вентиляцією ще треба попрацювати.

Зі стін зняли стару штукатурку – до­помогли це зробити волонтери з ГО “Бу­дуємо Україну разом” (БУР). У школі уже провели тендер та обрали компанію, яка виконуватиме ремонтні роботи (за­пропонувала найнижчу ціну). Також у цій школі використають як укриття коридор, у якому немає вікон.

Загалом, до організації навчально­го процесу під час війни досі багато за­питань. Наприклад, якщо тривога була вночі, і родина перебувала у підвалі, як зранку підняти дитину у школу? Як на­лагодити харчування у школі під час три­вог? Як учителі даватимуть раду, якщо діти лякатимуться звуків сирени? Чим ді­тей зайняти в укритті? Зрештою, хто від­повідатиме за дітей у цей час – адміні­страція школи, класний керівник? А якщо батьки відмовляться від очного навчан­ня, чи забезпечить школа якісне дистан­ційне?

За моєю інформацією, не усі навчаль­ні заклади мають достатньо коштів на облаштування укриттів. Викручуються як можуть... До процесу залучають батьків, які здають по 600 гривень на облашту­вання вентиляції та стяжки. Та у час ві­йни не усі батьки мають фінансову мож­ливість допомагати школі... Освітяни на батьківських зборах розводять руками: “Кошти на облаштування захисних спо­руд надали, але невідомо, коли надій­дуть до школи”.

В. о. начальника управління освіти ЛМР Ольга Свистунович каже:

– Спеціальна комісія разом із “над­звичайниками” перевірила укриття у 127 школах. Визначили, що потрібно зроби­ти. Є навчальні заклади, які уже на за­вершальному етапі ремонтних робіт. Є школи, які потребують більших капітало­вкладень. Наприклад, їм необхідно об­лаштувати другий вихід або встановити нові двері в укриття. Були випадки, що у закладі освіти потрібно було провести гідроізоляцію (після сильних злив підвал заливало водою).

На цей бюджетний рік були заплановані певні ремонтні роботи, які наразі не буде­мо проводити, – у зв’язку з воєнним ста­ном. Але кошти, які можемо скерувати на облаштування укриттів у закладах освіти, у нас є. Комісія, яка проводила перевір­ку, визначила орієнтовну суму, потрібну на ремонтні роботи, – 48,5 млн грн. 110 за­кладів загально-середньої освіти мають свої укриття. 17 – укладають договори про користування укриттями у будинках, уста­новах, які розташовані поблизу (технічні можливості будівлі не дозволяють обла­штувати укриття у школі).

Зрозуміло, що спочатку школи ма­ють провести тендер. Коли переможець тендеру буде визначений, зможе при­ступати до виконання робіт. Після вико­нання робіт здійснюємо проплати. Шко­ла може спочатку закупити матеріали (з тих коштів, які є на рахунку), а потім про­водити тендер щодо проведення робіт. Є процедура, визначена чинним законо­давством, і ми її порушувати не можемо. З фінансуванням проблем фактично не­має.

– У школах нарікають, що кошти надані, але коли вони надійдуть до освітнього закладу, невідомо... Про­сять батьків допомогти.

– Кожен керівник закладу освіти знає, що проводити будь-який збір коштів – незаконно! Якщо батьки мають бажання і можливість, можуть долучитися до про­цесу – допомогти фізичною силою (щось принести, винести). Якщо ж мають фі­нансову можливість, можуть переказува­ти кошти на благодійний рахунок школи.

Є постанова №590, у якій йдеться про те, що першочергово здійснюються ви­плати захищених статей (зарплата, від­пускні, комунальні послуги), а потім – все решта. Час від часу Державне казначей­ство не пропускає документи. Відповід­но, підприємство, яке виконує ті чи інші роботи, не може швидко отримати ко­шти.

– Скільки шкільних укриттів уже го­тові?

– Наразі такої статистики не маю. У нас є значна частина закладів освіти, що мають їдальні у цокольних приміщеннях, які можна уже використовувати як укрит­тя. Є вхід-вихід. Тільки вікна позакривали піском. У школах заплановано навчання зі “штучною” тривогою, щоб діти знали, як правильно спускатися в укриття, не збиваючи одне одного. Щоб не було ха­осу.

– Навчальні заклади можуть само­стійно обирати форму навчання?

– Кожен керівник закладу освіти має визначити, скільки учнів буде на очній формі навчання, а скільки – на дистан­ційній. Тоді формують змішаний графік. Закон України про освіту дає багато ва­ріантів виходу з цієї ситуації. Контроль за дистанційним навчанням здійснює керів­ник. Має можливість виходити в Zoom, перевіряти наявність вчителя на уроці. Після кожного дистанційного уроку ке­рівникові мають надсилати звіт про те, що урок проведено, і скільки було учнів.

А тим часом...

У Ніжинській гімназії №14 (Чернігів­ської області) батьки вирішили само­стійно “вирити” укриття. Про це повідо­мляють дописувачі у ГО “Батьки SOS”. “Роботи проводять без жодних дозвіль­них документів, – йдеться у дописі. – Батьки просто згуртувались, просто роз­рили 1,3 метра землі, де був фундамент, на якому трималася цілісна споруда. На даний момент до деяких батьків ще й на­дійшла пропозиція скинутись по 1000 грн на цеглу для укріплення “розритого при­міщення”. Виникає питання: “Це нор­мально – пхати наших маленьких грома­дян у “могильник”? Міністерство освіти і науки, зупиніть це, будь ласка!

Схожі новини