Передплатити

«Початківцям пропонують від 15 тисяч грн. Досвідченішим операторам – від 20 тисяч»

У Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій і будівництва навчатимуть керувати квадрокоптерами


Іван Пикус (у центрі в окулярах) разом з керівництвом Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва.

Наприкінці лютого під Києвом 15-річний Андрій Покраса допомагав ЗСУ знищувати колони окупантів за допомогою… дрона.

Хлопець, що допоміг урятувати Київ, тоді виявився єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками у тому районі. Про це журналістам розповів командир підрозділу безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов. Журналістка «ВЗ» вирішила з’ясувати, чи готують пілотів дронів навчальні заклади? Чи є комерційні курси з підготовки таких фахівців? Як на мене, за цим фахом майбутнє.

Начальник Львівського облас­ного відділу професійно-тех­нічної освіти Іван Пикус розпо­вів, що компетенцію «оператор дрона» додадуть до вже наявних спеціальнос­тей – «оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»; «тракто­рист-машиніст сільськогосподарського виробництва», а також будівельних (му­ляр, маляр, фасадчик, водій крана).

«На базі Львівського вищого про­фесійного училища комп’ютерних технологій та будівництва впроваджу­ється пілотний проєкт із курсової під­готовки управління дронами, – каже Іван Пикус. – «Оператор дрона» – су­часна й затребувана професія у сіль­ському господарстві, лісовому сек­торі, у сфері екології, у будівництві, оборонному та медійному секто­рах. Про перспективність цієї профе­сії свідчить кількість вакансій та роз­мір заробітної плати, яку пропонують на сайтах з пошуку роботи. Початків­цям без досвіду пропонують від 15 ти­сяч грн. Більш досвідченим операто­рам – від 20 тисяч грн.

Зараз працюємо над підготовкою навчальної програми та здобуттям ви­кладачами практичних навичок. Цей напрям у системі профтехосвіти реа­лізовується вперше в Україні. Облад­нання закуплено в межах виконання Програми ООН із відновлення та роз­будови миру за фінансової підтрим­ки Європейського Союзу. Вартість закуплених квадрокоптерів – 232 ти­сячі 320 гривень. Усього маємо чоти­ри дрони, за допомогою яких зможемо навчати дітей».

Заступниця директора обласно­го навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Ната­лія Рибак, яка працює у робочій гру­пі над розробкою програми з професії «оператор дрона», додала: «Упродовж останніх трьох-чотирьох років опера­тори дронів у сільському господарстві – нарозхват! Тому хочемо додати ква­ліфікацію «оператор дронів» і до спе­ціальності «тракторист-машиніст сіль­ськогосподарського виробництва». Роботодавці кажуть, трактористи, які уміють керувати дронами, на вагу зо­лота!

– Оператор літальних апаратів – глобальна професія у вищих навчаль­них закладах, яка з’явилася два роки тому, – веде далі Наталія Рибак. – Опе­ратор дронів – часткова кваліфікація, яку можна опанувати швидше. Дех­то думає, що це як машинка на пульті – взяв до рук і вже керуєш... Усе-таки цього треба вчитися.

Надія Бедріна під час відпочинку у Болгарії не оминає нагоди покерувати дроном.

У Польщі, скажімо, треба мати сер­тифікат, і тільки тоді ти можеш керува­ти дроном. Програма визначає твою локацію, людина вносить туди номер свого сертифіката, визначає час для здійснення польотів. Отримує дозвіл, і тоді немає жодних перешкод.

Переселенка з Харкова, завідувачка кафедри аудіовізуального мистецтва в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, викла­дачка культурології Надія Бедріна, яка зараз живе у Львові, розповіла, що її долучили до робочої групи, яка пра­цює над розробкою програми з профе­сії «оператор дрона». Пані Надія має міжнародний сертифікат з управління дронами, навчалася у Польщі.

«Перша велика освітня тема, яку потрібно опанувати, – законодав­ча база, – каже пані Надія. – Далі по­трібно знати, як має поводитися пі­лот дрона. Зрозуміло, що не повинен бути у стані алкогольного чи наркотич­ного сп’яніння. Я навіть коли маю по­ганий настрій, то не літаю… Загалом, можемо порівняти цю освітню про­граму з курсом автошколи. Є теорія, є практика. До речі, компетенцію «опе­ратор дрона» можна додати буквально до будь-якої спеціальності, навіть до аудіовізуального мистецтва.

– Чим вас так захопили дрони?

– Перший дрон мені подарувала моя сестра, і я зрозуміла, що це моє. Дроном можна побачите те, чого оком не побачиш. Це відчуття пташиного по­льоту…