Коломойський хоче поставити Україну на коліна

Руками «пригодованих» нардепів. Якщо затія олігарха вдасться, держава грошей від МВФ не отримає

Виснажена економічною кризою і коронавірусом Україна найближчим часом, у квітні-травні, може так і не дочекатися сподіваної фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду. Це (тьху-тьху!) станеться, якщо наші парламентарії затягнуть з ухваленням «антиколомойського» закону — щодо вдосконалення регулювання в банківському секторі. Прийняття цього документа (як і проведення земельної реформи) в обмін на своє донорство вимагає від Києва МВФ.

ЗАКОНОПРОЄКТ щодо удо­сконалення деяких меха­нізмів регулювання банків­ської діяльності ще називають «антиколомойським». А все че­рез те, що він унеможливить по­вернення банків їхнім колишнім несумлінним власникам. До та­ких відносять й олігарха Ігоря Коломойського, «ПриватБанк» якого (нині — націоналізований) кілька років тому через різні ма­ніпуляції ледь не поставив укра­їнців на грань фінансового ко­лапсу… У нинішній складний для України час МВФ готовий під­ставити нам плече — однак лише у тому випадку, якщо буде впев­нений, що не відбудеться олігар­хічного реваншу.

30 березня парламент у пер­шому читанні ухвалив «антико­ломойський» законопроєкт. Але щоб заблокувати, зірвати оста­точне його ухвалення, 28 «людей Коломойського» у сесійній залі внесли до другого читання без­прецедентну, найбільшу в істо­рії українського парламентариз­му кількість поправок до нього — 16 335 (до «земельного» зако­ну таких правок запропонували трохи більше ніж чотири тися­чі). Для розгляду такої божевіль­ної кількості змін знадобиться не один місяць. Представник пре­зидентської фракції Олександр Маріковський каже, на розгляд цих правок з врахуванням кані­кул піде майже рік. При цьому на оплату праці нардепів за цей час витратять два мільярди гривень.

Зрозуміло: поки нардепи розглядатимуть ці правки, дер­жавна скарбниця небезпечно мілітиме. Україна може опини­тися перед небезпекою дефол­ту, який так утішив би Коло­мойського — олігарх щоразу повторює, що у цьому явищі (неплатоспроможності держа­ви) немає нічого страшного…

Хто ж своєю підозрілою про­дуктивністю фактично заблоку­вав «антиколомойський» зако­нопроєкт? 6033 поправки вніс позафракційний Антон Поля­ков, який донедавна представляв «Слугу народу». 1911 поправок в активі нардепа Віктора Бондара — він разом із львів’янином Тара­сом Батенком — співголови орі­єнтованої на Коломойського де­путатської групи «За майбутнє». Пригадується, під час першо­го читання Бондар із парламент­ської трибуни лякав виборців, що у разі ухвалення цей закон при­зведе до «зовнішнього управлін­ня» Україною… 1781 поправку подав депутат від «Слуги наро­ду» Дмитро Чорний. Він є депу­татом-мажоритарником із Дні­пропетровської області, а перед тим в обласній раді представ­ляв партію «УКРОП», яку пря­мо пов’язують з Коломойським. 1689 змін запропонувала інша «слуга», Ольга Василевська-Сма­глюк, колишня журналістка теле­каналу «1+1», що належить Коло­мойському. 1656 — її колега Олег Дунда (раніше працював у «При­ватБанку»). Свій блок-внесок зробив ще один колишній жур­наліст телеканалу Коломойсько­го — одіозний Олександр Дубін­ський. На його рахунку 1199 змін до банківського законопроєкту. Інший нардеп від «Слуги народу», Сергій Демченко (свого часу був «укропівцем» у Київраді), «напра­цював» 1463 правки.

Аналізуючи цю статистику, політексперт Тарас Березовець зазначає: «Тут діагноз очевид­ний. Цікаво буде поспостерігати за змінами у деклараціях цих де­путатів за 2019−2020 роки». Бе­резовець натякає, що за пара­лізування «антиколомойського» закону названих вище нардепів олігарх Ігор Коломойський може добре «простимулювати»…

На кону — доля держави. Фі­нансовий аналітик Сергій Фур­са каже, перед цим новим ви­кликом президент Володимир Зеленський «повинен зробити нарешті вибір. Остаточний. Між Коломойським і Україною. І озву­чити цей вибір».

А тим часом…

Нардеп Антон Поляков, який подав 6033 правки до «антиколомой­ського» закону, висунув Верховній Раді… ультиматум! «У черговий раз керівництво нашої країни… використовує неконституційні методи, щоб догодити західним кредиторам, — написав, зокрема, Поляков у своєму Telegram-каналі. — Я хочу висунути вимоги від імені народу й викорис­товувати всі можливі правові механізми, які залишаються у незалеж­ного позафракційного депутата. Разом з моїми помічниками і коман­дою однодумців ми розробили і внесли 6033 правки. Могли зробити ще більше, просто часу не вистачило. У першу чергу, звертаюся до пред­ставників влади — не потрібно шукати на мене виходи, навіть не нама­гайтеся якось домовитися! Особливих розумників прошу не фантазу­вати, як мене не допустити до Верховної Ради». Серед вимог Полякова, зокрема, перегляд прийнятого закону про ринок землі й відкладення реалізації другого етапу медичної реформи. Але зрозуміло, що справ­жня мета понад шести тисяч правок, поданих Поляковим, — не допусти­ти ухвалення «антиколомойського» закону.

Схожі новини