«Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає!»

Так ватажки сепаратистських утворень на Донбасі відповіли Володимиру Зеленському після того, як він погодився на «формулу Штайнмайєра»

Шквал негативних емоцій ви­кликало рішення українсько­го керівництва пристати на «мирний» план врегулювання ситуації на Донбасі" через так звану формулу Штайнма­йєра, яку провідні вітчизняні аналітики назвали «планом Путіна». Тональність реакції переважно одна: через недо­лугу політику нинішніх керма­ничів Україна стоїть на порозі капітуляції перед ворогом.

Офіційні заяви про непри­пустимість втілення зга­даної «формули» опри­люднили партії «Європейська Солідарність», «Голос», «Бать­ківщина», органи місцевого са­моврядування, представники патріотичних рухів і організа­цій. Зокрема, за відповідне ан­тикапітулянтське звернення, в якому міститься заклик не від­водити українські війська з лінії фронту, одноголосно проголо­сувала Львівська обласна рада. Гарячі пристрасті вирують на те­левізійних ток-шоу, у соціальних мережах, де обговорюють най­резонанснішу тему тижня.

Після перших стихійних про­тестів у Києві і регіонах, гострих заяв демократичних політсил президент Зеленський вирішив погасити майданні настрої за­критою розмовою з головами парламентських фракцій. За­певняв їх, що про жодну здачу ін­тересів України не йдеться, що, як сповіщає «Українська прав­да», «все буде добре». Сказав, що жодних виборів на окупо­ваних територіях без контролю кордону не буде. І у притаман­ному йому іронічно-зверхньому тоні «заспокоїв» опонентів — сам «усе розрулить», тому, мовляв, «парламент може розслабити­ся». На розмову з народними депутатами віч-на-віч у сесій­ну залу глава держави іти відмо­вився. Хоча ті наполягали на та­кій зустрічі. Запрошували дати пояснення також міністра за­кордонних справ Вадима При­стайка, який готував ґрунт для таких домовленостей, і началь­ника Генштабу Руслана Хомча­ка. Від останнього хотіли почути, як втілення сумнівних домовле­ностей вплине на національну безпеку, чи не стане воно зра­дою, зазіханням на суверенітет і цілісність країни.

Оптимістичні заяви Зелен­ського моментально спросту­вала «та сторона» — так чинний президент у розмові з Путіним називав керівництво сепаратис­тів. Очільники міфічних «народ­них республік» Денис Пушилін і Леонід Пасічник опублікували спільну заяву, в якій вимагають (!) від української влади узго­джувати з ними майбутній закон про особливий статус Донба­су. У цій заяві, зокрема, йдеть­ся, що Україна, підписавши 1 жовтня «формулу Штайнмайє­ра», «визнала особливе право народу Донбасу на самостій­не визначення своєї долі. Ми самі будемо вирішувати, якою мовою розмовляти, якою буде наша економіка, як формувати­меться наша судова система, як захищатиме наших громадян наша Народна міліція і як ми бу­демо інтегруватися з Росією». У цьому документі також зазна­чено, що «республіки Донбасу продовжуватимуть переговори у Мінську, щоб у кінцевому ра­хунку прийти до повного само­управління і самовизначення». У своїй заяві лідери бойовиків «поправили» пана Зеленського. Зазначили, що «коли він каже, що вибори у Донбасі відбудуть­ся тільки після того, як Україна отримає контроль над кордо­ном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас відбу­дуться вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київ­ська влада не отримає».

Колишній член української делегації у Тристоронній контак­тній групі Роман Безсмертний зазначає: «Помилку було зро­блено тоді, коли команда Зелен­ського замінила свою ж виборчу обіцянку про соціально-гумані­тарні програми на дискусії до­вкола „формули Штайнмайєра“. Їх просто Кремль впіймав на цей гачок. Наживкою була процеду­ра обміну, вона і запустила цей маховик… Звертаю увагу всіх причетних до процесу на непри­пустимість схвалення подібного документа, а тим більше — під­писання».

Які ще сигнали має почути пан Зеленський, щоб збагнути згуб­ність його «мирного плану»?! А що він саме такий, підтверджу­ють оцінки власного кореспон­дента агенції УНІАН у Москві, людини, яка перебуває за кілька кроків від коридорів російської влади. За словами нашого ко­леги, «у Росії погодження Укра­їни на «формулу «Штайнмайє­ра» сприймають як перший крок до визнання окупаційних адміні­страцій на сході України, надан­ня так званим ДНР-ЛНР осо­бливого статусу. Нова позиція Києва сприймається як успіх і перемога Москви. На росій­ському ТБ розмірковують про наступні кроки, які має зробити українська влада для досягнен­ня миру на Донбасі. Окремо під­креслюють, що Україна бере на себе зобов’язання легалізува­ти у своєму законодавстві «рес­публіки», чекають амністії. Але встановлення контролю на кор­доні виключене…»

Схожі новини