Передплатити Підтримати

Три покоління митців – в одній виставці

У Музеї Андрея Шептицького відкрився виставковий проєкт «Василь Володимир Василь Одрехівський. Скульптура»

7 травня 2021 року в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького, що на проспекті Свободи, 20, відкрився виставковий проєкт «Василь Володимир Василь Одрехівський. Скульптура».

Проєкт присвячений 100-літ­тю від дня народження заслу­женого діяча мистецтв України, відомого львівського скульпто­ра Василя Одрехівського (1921−1996 рр.). На мультимедійній ви­ставці представлені скульптура, фото, відео та AR-робота (мис­тецький твір у доповненій реаль­ності).

Цей проєкт є поєднанням в одному просторі творів мит­ців трьох різних поколінь, про­фесійний шлях яких нерозривно пов’язаний з Львівською націо­нальною академією мистецтв: Василя, Володимира та Васи­ля Одрехівських. Це спроба мис­тецького самоаналізу, погляду на себе збоку та співставлення сво­єї праці з працею іншого митця у розрізі часу, а саме часового від­різка 1945 — 2020 років, намаган­ня зрозуміти природу своєї осо­бистості та причини, які сприяли її формуванню.

У рамках проєкту — знакові твори митця, зібрані з колекцій кількох українських музеїв, а та­кож твори сина відомого скуль­птора — народного художника України, лауреата Львівської об­ласної преміїв галузі мистецтва імені Івана Труша, члена Націо­нальної спілки художників Укра­їни Володимира Одрехівського та онука Василя Одрехівського (1989 р.н.). На виставці червоною лінією показано, як змінювалося у художній практиці трьох поколінь львівських митців розуміння мис­тецтва, його ролі у суспільстві, його засобів та меж. Одне сло­во, твори, представлені на новій виставці, демонструють певний культурологічний зріз мистецтва Львова за останні 70 років.

Триватиме виставка «Василь Володимир Василь Одрехів­ський. Скульптура» до 4 червня 2021 року.