Передплатити Підтримати

Працюючим пенсіонерам перерахують пенсії

Але не «новачкам»

Із 1 квітня 2021 року в Україні буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам. Таких в Україні, за даними Держслужби статистики, близько 2,7 млн, тобто кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати. Але далеко не кожен із них отримає добавку до пенсії за те, що він не пішов на заслужений відпочинок. Точно не перерахують пенсіонерам- «новачкам». Їх із квітня 2019-го по квітень 2021 року набралося близько 700 тисяч осіб.

За статтею 42 За­кону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страху­вання», перерахунок зро­блять тим, кому пенсія була призначена або вже перерахована до 1 квіт­ня 2019 року. Тим працю­ючим пенсіонерам, які ви­йшли на пенсію пізніше, перерахунок буде не рані­ше квітня 2022 року.

Перерахунок пенсії проводиться автоматич­но, тому більшості з тих, кому перерахунок покла­дено, нікуди звертатися не потрібно. Але в окре­мих випадках це зробити можна. Припустимо, пен­сіонер отримував пен­сію за вислугу років, або з інвалідності, але з 1 квіт­ня заробив собі необхід­ний трудовий (страховий) стаж або досяг 60 років, що дають право на пенсію за віком. Після перерахунку його пенсія може виявити­ся більшою, ніж одержува­на. Наприклад, учителька в 50 років вийшла на пенсію за вислугою років (20 років роботи за професією) і далі 10 років працювала бухгал­тером, отримуючи висо­ку офіційну зарплату. Після перерахунку її пенсія за ві­ком може виявитися біль­шою, ніж за вислугу років.

Коли виплатять перера­ховані пенсії працюючим пенсіонерам? За інформа­цією Федерації профспілок України, виплати очікують­ся, найімовірніше, протя­гом травня-червня, однак перерахунок точно буде з квітня.

Куди звертатися працю­ючому пенсіонеру, якщо він два роки вже відпрацював, а пенсію йому не збільши­ли? Туди ж, де він оформ­ляв пенсію, — у відділення Пенсійного фонду за міс­цем проживання. Найкра­ще написати письмову за­яву, на неї зобов’язані дати письмову відповідь, яку, за необхідності, можна оскар­жити в суді.

Але для початку вар­то зателефонувати на гарячу лінію Пенсійно­го фонду 0−800−503−753. Якщо назвете свої ПІБ та ІПН, працівни­ки ПФ у багатьох випад­ках вам зможуть дати роз’яснення по телефону.