Передплатити Підтримати

Місто купить для УГКЦ квартиру за «космічною» ціною

Помешкання площею 82,8 кв. метра оцінили у 3 мільйони 394 тисячі 300 гривень

На останній сесії депутати Львівської міської ради проголосували за те, аби викупити у власників квартиру, розташовану у Святоюрському комплексі, за «космічну» суму — 3 мільйони 394 тисячі 300 грн. Кошти мають виділити з міського бюджету. Викуплену квартиру (площа 82,8 кв. метра) передадуть у власність УГКЦ.

Нагадаємо, у Львові діє затвердже­на ще 2017 року програма віднов­лення Святоюрського комплексу, яка, зокрема, передбачає поступове ви­куповування у власників квартир на площі Святого Юра, 5, і передачу їх Церкві. За­селила людей у ці приміщення ще радян­ська влада, яка боролася з УГКЦ. У 1990-х роках люди ці квартири приватизували. Тепер, аби відновити комплекс, квартири треба викупити.

Міський голова Львова Андрій Са­довий буквально вмовляв депутатів проголосувати: «Є прохання митропо­лита підтримати це питання. Ми вели перемовини більше трьох років, бо ін­шого варіанта звільнити квартири, які радянська влада забрала в УГКЦ, немає. Тому наша єдина можливість — їх потро­хи викуповувати і передавати Церкві для того, щоб вони могли там розташову­вати свої виробничі приміщення. Зви­чайно, люди також користаються мож­ливостями і хочуть за цю квартиру пів світу. Але ми повинні сповідувати спра­ведливість. Ніхто, крім нас з вами, Україн­ській греко-католицькій церкві тут не до­поможе… «.

«Я не знаю, хто вів переговори, але переговорник, напевно, не зовсім умі­лий. Вартість одного квадратного мера — 41 тис. 390 грн, а це вище ринкової вартості майже удвічі, — обурився депу­тат Юрій Мартинюк. — Чи місто може собі дозволити такі витрати у час пан­демії? Я віруючий, я християнин, але твердо розумію, що наша Церква не є найбільш потребуюча громадська орга­нізація, яка би за кошт міста могла вирі­шувати такі питання. Питання із повер­ненням майна, яке втратила Церква за радянського часу, треба вирішувати, в тому числі з залученням державних про­грам. Але ця ціна для міста — занадто ве­лика розкіш».

«Ми розглядали це питання на бю­джетній комісії, і було прийнято рішен­ня, що не можемо зараз дозволити собі купувати квартиру за такою ціною і пе­редавати Церкві, — наголосила голова бюджетної комісії Наталія Шелестак. — Я би просила вас, Андрію Івановичу, не маніпулювати і не називати мене не­відомо ким, що я не підтримую Церкву. Просто на це зараз немає коштів. Має­мо ставити пріоритети».

Коли приступили до голосування, рап­том відмовила електронна система під­рахунку голосів. «Спокійно, у світі завжди є боротьба праведного і нечестивого, — прокоментував пан Садовий. — З Божою ласкою зараз проголосуємо». Для нала­годження системи навіть довелося піти на перерву. І після цього питання таки назби­рало достатню кількість голосів…