Передплатити Підтримати

Затримують зарплату чи пенсію? Вимагайте компенсації!

Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт №3817 - щодо надання компенсацій через затримки виплати пенсій і зарплат

Про це повідомляють Українські національні новини.

Як йдеться у пояснювальній записці, документ визначає вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам бу­дуть нараховувати компенсацію. Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з по­рушенням строків їх виплати» діє від 2001 року, а зараз парламент вніс до нього зміни. Зокрема, включили до пе­реліку компенсованого пенсії (або що­місячне довічне грошове утримання), соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових дохо­дів громадян.

Законопроєкт уточнює джерела ви­плати такої компенсації: власні ко­шти підприємств, бюджетні кошти, ко­шти Пенсійного фонду України, органів Соцстраху, а також коштів, що спря­мовуються на ці виплати з бюджету. Сума компенсації обчислюється шля­хом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утриман­ня податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції у період невипла­ти доходу. Відмова власника або упо­вноваженого ним органу від виплати компенсації може бути оскаржена гро­мадянином у суді.