Передплатити Підтримати
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Новини
  • «Вимагав і вимагатиму скасування акта, який дозволяє видавати документи іноземними мовами»

«Вимагав і вимагатиму скасування акта, який дозволяє видавати документи іноземними мовами»

Святослав Літинський через суд домігся скасування в Одесі статусу російської мови як регіональної

Відомий громадський діяч, борець за українську мову Святослав Літинський домігся скасування рішення про надання в Одесі російській мові статусу регі­ональної. Аналогічні рішення раніше вдалося скасувати у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

— 2012 року був прийнятий так званий закон Ківалова-Колесни­ченка. Він називався «Про заса­ди державної мовної політики», — розповідає пан Святослав. — За цим законом вводилася регі­ональна мова. Її могли запрова­джувати міськради тих міст, де більш ніж 10% людей розмов­ляють іншою мовою. Потім це дозволяло нормативно-право­ві акти видавати іноземною мо­вою, виступати, давати рекламу іноземною тощо. Фактично, дер­жавну мову повністю замінювали іншою. Так було зроблено у де­яких містах і областях, зокрема в Одесі, Дніпрі, Харкові, Доне­цьку… 2018 року Конституційний Суд визнав цей закон неконсти­туційним. Відповідно, усі норма­тивно-правові акти на його базі мали би бути скасовані. Однак міськради цих міст цього не ро­били. Стосовно Одеси я написав у прокуратуру, однак вони відмо­вилися скасовувати. Пояснюва­ли, що не мають права, бо термін давно минув. Довелося їм писа­ти ще одного листа і пояснюва­ти, що термін у цьому випадку безмежний.

— І яка була реакція?

— Знову відмовилися. Напи­сав втретє: «Прошу скасувати, бо я такі суди вже вигравав, тож подам і на вас до суду. І цей суд також виграю». Але знову від­мовилися, бо, на їхню думку, не було підстав.

— А чому ви писали не у міськраду Одеси, а в прокура­туру?

— Бо мав уже негативний до­свід з Харківською міськрадою. Я з ними судився, щоб вони мені дали відповідь, що не будуть ска­совувати. А скасовувати вони можуть або самостійно, або че­рез прокуратуру. Тому в Одеській області я вже не став бавитися з міською радою, а відразу звер­нувся у прокуратуру. І оскаржив їхню бездіяльність, бо вони мені неправомірно відмовили. Про­куратура, програвши суд у мене, подала позов проти міськради — про скасування цього норма­тивно-правового акта. Міськра­да, звісно, не погоджувалася. 30 серпня я довідався у реєстрі, що суддя задовольнила позов прокуратури, який я її змусив по­дати.

— І це ще одна ваша пере­мога…

— Таких позовів у нас багато. Так само програла і Харківська прокуратура. А ще є позов про­ти Закарпатської прокуратури, Дніпровської обласної, бо вони там ще не скасували відповідних нормативно-правових актів.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Новини
  • «Вимагав і вимагатиму скасування акта, який дозволяє видавати документи іноземними мовами»