Передплатити Підтримати

Вогнем нищать поля, ліси, озера...

Влада пропонує у 200 разів збільшити штрафи для паліїв

Украй важке випробування переживають у ці дні не тільки люди, а й природа. Довкілля потерпає через несвідомих громадян, які спалюють суху траву, листя, очерет. Вогняні заграви, стовпи їдкого, задушливого диму здіймаються чи не у кожному селі. Скільки не було застережень, прохань-умовлянь — а палії далі беруться за своє.

Кілька днів тому через безвідпові­дальних осіб, які підпалили сухостій на околицях Львова, заго­рівся газопровід — сотні міських жителів залиши­лися без голубого пали­ва. У вогні гинуть не тіль­ки тварини, птахи, їхній молодняк, корисні для ґрунту мікроорганізми, дерева — з димом ідуть житла і господарські бу­дівлі. Величезної шкоди зазнає наше здоров’я. Невже мало нам коро­навірусу?! Навіщо губи­ти себе?!

Лише за два остан­ні вихідні в екосисте­мах Львівщини вини­кло 264 спровокованих людьми пожеж. А з по­чатку цього року, пові­домив прес-секретар обласного управлін­ня Держслужби з над­звичайних ситуацій Віталій Туровцев, че­рез загоряння сухої трави пожежники 1277 разів виїжджали при­боркувати рукотворну стихію. У суцільне зга­рище перетворилися майже 400 гектарів зем­лі. Маємо і ще страш­ніші наслідки: від спа­лювання сухої трави загинула 81-річна жін­ка, ще двоє осіб, 61- і 72-ох років, з опіками опинилися у лікарні.

Автор цих рядків був свідком таких пожеж на Тернопільщині. У ра­йонних Бережанах якісь немудрі типи підпалили трощу на озері Золота Липа — вогонь ішов ла­вами, спопеляючи все живе в очереті. Кіль­ка годин на місто опус­кався попіл, людям було тяжко дихати. А жите­лі вулиці Львівської, до якої прилягає водойма, чули на протилежному березі вибух. Не інак­ше, вогонь добрався до боєприпаса часів Дру­гої світової, який міг за­стрягнути у довколиш­ніх болотах…

На попелище пере­творилися і багато сі­ножатей у лісі за мі­крорайоном Лісники. Пошкоджено багато ві­кових дубів. Ядучі хма­ри здіймаються від під­палу стихійних смітників у селах.

Жодні санкції палі­їв не лякають. У вла­ді вважають, що розмір штрафів за спалювання трави потрібно суттє­во збільшити. Львівська облдержадміністра­ція запропонувала уря­ду збільшити розмір символічних (170 грн.) штрафів за таке свавіл­ля у 200 разів.

На фото: Згарище на одній із лісових сіножатей Тернопільщини.

Фото автора