Передплатити Підтримати

Рівень безробіття в Україні – один з найвищих у Європі (інфографіка)

Станом на 1 січня цього року в Україні налічували мільйон безробітних. У Мінекономрозвитку кажуть, що торік рівень безробіття зменшувався у всіх регіонах, однак визнають, що ситуація з зайнятістю населення у нас – одна з найгірших у Європі.

За даними «Огляду ринку праці» Мінекономрозвит­ку, у третьому кварталі ми­нулого року відсоток незайнятих сягнув 7,3%. З таким показни­ком Україна опинилась аж на 19-му місці. Гірша ситуація лише у Франції (8,3%), Італії (9,1%) та Іспанії (13,9%). Натомість у Че­хії лише 2,1% безробітних, Ні­меччині — 3,1%. Утім, бути без­робітним в Іспанії чи Франції зовсім не те, що бути безробіт­ним в Україні. Адже якщо втра­чає роботу іспанець, то отримує допомогу з безробіття щонай­менше 500 євро (670, якщо має дітей). Виплата залежить від розміру зарплати, яку він отри­мував на останньому робочому місці, але не може перевищува­ти 1098 євро (1412, якщо двоє і більше дітей). У Франції мак­симальний розмір допомоги з безробіття — понад 6000 євро, але в середньому люди отриму­ють 1000−1500 євро. Натомість в Україні середня допомога з безробіття — приблизно 6000 гривень. При цьому мінімаль­ний розмір — лише 610 гривень. Максимальний розмір допомо­ги з безробіття обмежений чо­тирма прожитковими мінімума­ми для працездатних. Ще кілька років тому ця сума дорівнюва­ла чотирьом мінімальним зарп­латам. Та влада зробила хитрий крок і роз’єднала прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Тож мінімалка зараз 4723 грн, а прожитковий мінімум (який пе­реважно беруть для розрахунку соцвиплат) — 2102 грн. Відтак, скільки б ви не заробляли на по­передній роботі, якщо стаєте на облік у Центр зайнятості, макси­мальна виплата, на яку можете розраховувати, — 8408 грн.

При цьому прогноз Держав­ної служби зайнятості на 2020 рік невтішний. Там очікують, що кількість зареєстрованих без­робітних в Україні у цьому році зросте на 7% - до 1,082 млн осіб. Серед тих, хто змушений буде звернутись до Служби зайнятості, 23% припадатиме на людей, які раніше працювали у сільському господарстві, а 20% - у сфері державного управ­ління. Знайти роботу за спеці­альністю і тим, і тим буде важ­ко. Адже найбільший попит на ринку праці у 2020 році буде на кваліфікованих робітників з ін­струментом, робітників з обслу­говування устаткування машин та представників найпростіших професій. Натомість вакансій у категорії «керівники, менедже­ри» практично не буде.