Якщо збираєтеся голосувати не за місцем «прописки»…

До 15 квітня подайте заяву в органи ведення Державного реєстру виборців

Перед першим туром президентських перегонів 315 тисяч українців з різних причин тимчасово змінили місце голосування. Пішли до виборчих скриньок не там, де «прописані». Щоб мати змогу і у другому турі узяти бюлетень не за місцем реєстрації, цим виборцям потрібно ще раз звернутися з відповідною заявою до органу ведення Державного реєстру виборців, які зазвичай розміщені у районних держадміністраціях. І зробити це необхідно до 15 квітня включно.

Про такий порядок нага­дала краянам начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської ОДА Зоря­на Павлів. За перший день такої процедури з відповідними про­ханнями прийшло майже чотири сотні осіб.

Пані Зоряна зазначила: «До 15 квітня 2019 року включ­но зверніться до органу ведення Державного реєстру виборців: — за місцем перебування на день виборів; - за місцем знаходжен­ням виборчої дільниці, де вам буде зручно проголосувати; - за адресою реєстрації».

Внутрішньо переміщеним особам достатньо представити лише паспорт. Виборцям, які пе­ребувають в Україні та не є вну­трішньо переміщеними особами, потрібно, окрім паспорта, подати також інші документи, які можуть підтвердити необхідність тим­часової зміни місця голосуван­ня. Таким документом може бути трудова книжка або договір, до­відка з місця навчання чи доку­менти про відрядження (фіксо­ваного переліку документів, які б підтверджували необхідність змі­ни місця голосування, немає). Щоб пришвидшити зміну місця голосування, виборців попроси­ли приносити ксерокопії необхід­них документів.

Зоряна Павлів уточнила і таке: виборча адреса тих виборців, які перетинали кордон або пере­бувають на консульському облі­ку, може бути адресою вибор­чого закордонного округу. Для того, щоб проголосувати в Укра­їні, цим особам потрібно зверну­тися до відділу ведення реєстру виборців. Це може бути проце­дурою як тимчасової зміни місця голосування лише на день вибо­рів, так і на постійній основі.

І ще одне нагадування від на­чальника відділу адміністрування Держреєстру виборців апарату ЛОДА: підставою реалізації ви­борцем свого права голосу на ви­борах є його включення до спис­ків виборців на виборчій дільниці. Тому громадянам необхідно за­здалегідь перевірити свою «при­сутність» у цьому списку. Зроби­ти це можна на сайті Державного реєстру виборців України, увій­шовши в особистий кабінет ви­борця у розділі «Перевірка вклю­чення».