Передплатити Підтримати

Догляд за хворою дитиною зарахують до трудового стажу

Відтепер до трудового стажу будуть зараховувати догляд за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідності.

Перелік важких захворювань, розладів, травм, станів тощо, які дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджує Кабмін.

Як передбачають зміни до Закону «Про вне­сення змін до деяких законів України щодо по­силення соціального захисту осіб, які догля­дають за хворими дітьми», одному з батьків дитини, яка має важку хворобу, але їй не вста­новлено інвалідності, призначають допомогу. Крім батьків, це можуть бути усиновлювач, опі­кун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, які постійно живуть із дити­ною та доглядають її. Усіх цих осіб, які фактично здійснюють догляд за хворою дитиною, від січня цього року внесено до переліку осіб, які підля­гають загальнообов’язковому державному пен­сійному страхуванню.

Відповідно, страховий стаж для них за пері­оди отримання такої допомоги буде обчислю­ватися за даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При обчисленні заробітної плати, з якої ви­значається розмір пенсії за періоди отриман­ня допомоги, буде враховуватися мінімальний розмір заробітної плати. З 1 січня 2019 року розмір мінімальної зарплати становить 4 тися­чі 173 гривні.