Передплатити

Олег Синютка — проти сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій

Між містом і областю — черговий виток «сміттєвої війни»

Схоже, багатостраждальний сміттєпереробний завод на вулиці Пластовій у Львові так і не побудують. Протести жи­телів Пластової та довколиш­ніх вулиць підтримав голова Львівської ОДА Олег Синют­ка. Як повідомили у прес-службі ЛОДА, Олег Синютка зустрівся з мешканцями мікрорайону «Знесіння», не­задоволеними рішенням ЛМР щодо будівництва сміттє­переробного заводу на вул. Пластовій, 13, і підтримав їх.

Під час зустрічі громада звернулася до очільника області з проханням, аби міській владі запропонували альтернативні ділянки для побу­дови заводу. Олег Синютка по­відомив: область уже надавала місту більш ніж 17 альтернатив­них ділянок для цього будівни­цтва, але жодна з них місту не підійшла.

«Будівництво заводу в межах „Знесіння“ є екологічно необ­ґрунтованим і господарськи не­доцільним, що підтверджується десятками зауважень до звіту з оцінками впливу на довкілля та невдалими прикладами функці­онування таких комплексів у Єв­ропі, — зазначив Олег Синютка. — Щодо запропонованих ділянок, то 27 січня 2017 року за резуль­татами наради під головуван­ням прем"єр-міністра міський голова Львова Андрій Садовий звернувся з листом надати ЛКП „Збиранка“ земельну ділянку Яворівської „Сірки“. Через три дні я видав розпорядження, яке дійсне і досі, про надання ділян­ки для будівництва та експлуа­тації комплексу утилізації ТПВ у Яворівському районі. Потім була надана земельна ділянка в Ми­колаївському районі. Ці ділянки міській владі не підійшли. 2 лис­топада цього ж року ми надісла­ли перелік земельних ділянок за межами Львова на території об­ласті». Олег Синютка наголосив: до 13 лютого Львівська ОДА як орган державної влади скерує листа в Міністерство екології та природних ресурсів, де висло­вить свою позицію про немож­ливість будівництва заводу на «Знесінні».

Тим часом у мерії заявили, що жодна з тих 17 ділянок, які пропонувала Львівська ОДА, не підходить для будівництва сміт­тєпереробного заводу. «Лише чотири ділянки з 17 відповіда­ють хоча б критерію загальної площі, і лише три з них належать до земель державної власності, — розповів „ВЗ“ директор ЛКП „Зелене місто“ Вадим Ноз­дря. — Серед запропонованих ділянок, наприклад, є землі ко­мунальної власності Стрийської міської ради, на яких розташо­ваний діючий полігон ТПВ. Се­редня площа інших ділянок ста­новить 3,35 га — за необхідних 10 га для розташування комп­лексу і 30 га для розташування полігону».

Саме ЛОДА з органами міс­цевого самоврядування пови­нна визначити розташування регіональних сімттєперероб­них заводів, однак досі таке міс­це не визначене і не узгоджене, наголошують у ЛМР. «Заяви про шкоду від майбутнього комп­лексу та нібито екологічну не­обґрунтованість є спробою тис­ку на Міністерство природи, — зазначили в ЛКП „Зелене міс­то“. — Крім того, якщо ставить­ся під сумнів обрана технологія переробляння відходів, було б достатньо відкрито оголосити про технології, які підтримують та пропонують у ЛОДА».

«Вважаю, це політична зая­ва, — сказав „ВЗ“ директор ЛКП „Зелене місто“ Вадим Ноздря. — Тому що губернатор не може проводити екологічну експер­тизу. Для цього є визначений законодавством центральний орган — Міністерство еколо­гії і природних ресурсів. За­раз якраз триває ця процедура. Тобто в процесі розгляду оцін­ки впливу об’єкта на довкілля відбувається спроба політично­го тиску на міністерство. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіо­нального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, презен­туючи нову політику управління відходами, наголосив, що вона має розглядатися насамперед у контексті децентралізації та ролі місцевих громад. Саме міська рада, згідно із законом про міс­цеве самоврядування, відпові­дає за вирішення цієї проблеми. Якщо міська рада голосує біль­шістю голосів депутатів, виділяє землю, дає доручення розроби­ти проект, це не може ставити під сумнів виконавча влада».

Довідка «ВЗ»

Перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із єв­ропейською технологією механіко-біологічної переробки від­ходів планують спорудити на вулиці Пластовій, 13, у Львові за два роки. Одночасно рекультивують старий полігон та запрова­дять нову систему поводження з відходами: сортування сухих та вологих відходів і вторсировини, облаштування майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміт­тя. Уже 2019 року відкриється станція компостування органічних відходів. Для цього місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту (безповоротної фінансової допомоги) від екологіч­них фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram