Передплатити Підтримати
  • You are here:
  • Високий Замок
  • Новини
  • «Понад 11 тисяч випадків кору зареєстровано торік на Львівщині. Це 22% усіх випадків в Україні»

«Понад 11 тисяч випадків кору зареєстровано торік на Львівщині. Це 22% усіх випадків в Україні»

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запустила на Львівщині пілотний проект щодо подолання спалаху кору

Пані Супрун прибула на Львівщину, щоб дати старт пілотному проекту щодо подолання спалаху захворювання на кір. За словами міністра, у Львівській області кількість хворих зростає, тож сформовано спільний план протидії цьому. Про це йшлося на засіданні обласного штабу з питань надзвичайних ситуацій.

Під час брифінгу для журналістів Уляна Супрун зазначила: «Вак­цинація — це перш за все питання національної безпеки. Тому ми сфор­мували план, аби спільними зусиллями почати кампанію щодо збільшення рів­ня вакцинації серед дітей, які пропус­тили планові щеплення. Наше спіль­не завдання — захищати наших дітей від смертельних хвороб та гарантува­ти національну безпеку всієї України».

Також пані Супрун наголосила, що відповідно до наказу МОЗ невакцино­ваних дітей не допускатимуть до на­вчання у школах та дитячих садочках. «Багато батьків, які не хочуть вакцину­вати дітей, купують довідки, і це непра­вильна система, — додала глава МОЗ. — Прийдіть і вакцинуйте дітей! Ми хо­чемо, щоб батьки вирішили цю про­блему». Аби збільшити рівень імуніза­ції серед дітей, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин, у Львів­ській області працюватимуть мобіль­ні бригади. «Вони їздитимуть від шко­ли до школи, в області є 52 навчені експерти щодо вакцинації. Батьки, які не захочуть, щоб діти вакцинувались у школі, можуть звернутись до свого лі­каря і показати, що дитину вакцинува­ли», — зазначила Уляна Супрун. Після Львівщини пілотний проект поширить­ся на інші області України.

«Понад 11 тисяч випадків кору заре­єстровано 2018 року у Львівській об­ласті, це 22% всіх випадків кору в Укра­їні. Але тут є потужна команда, яка готова сприяти тому, щоб таких ви­падків поменшало», — зазначив гене­ральний директор ДУ «Центр гро­мадського здоров’я МОЗ України», доктор Володимир Курпіта. За його словами, вакцини від кору закупову­ються Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і мають відповідні сертифікати якості. «На сьогодні є вакцини двох виробни­ків: PRIORIX виробництва Бельгії і вак­цина США. У Львівській області є 52 ти­сячі доз вакцини. Сьогодні в області 29 тисяч дітей, які свого часу не отримали щеплення, і 20 тисяч з них навчаються в школах», — наголосив пан Курпіта.

А голова Львівської ОДА Олег Си­нютка зазначив: «Пожинаємо плоди того негативного експерименту, який українці поставили над собою самі, добровільно відмовляючись від ще­плення. Ми свідомо прирекли наших дітей на хвороби. Ціна цього експе­рименту — людські життя, два випадки смертей на Львівщині. Після вакцина­ції летальних випадків немає. На кар­ті України Львівщина відзначена най­вищою динамікою захворюваності на кір. Пік захворюваності зростає на по­чатку навчального року. Після закін­чення навчального року рівень захво­рюваності падає».

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Новини
  • «Понад 11 тисяч випадків кору зареєстровано торік на Львівщині. Це 22% усіх випадків в Україні»