• You are here:
  • Високий Замок
  • Новини
  • У Львові на міжнародній конференції колеги вшанують пам’ять академіка Ярослава Підстригача

У Львові на міжнародній конференції колеги вшанують пам’ять академіка Ярослава Підстригача

Сьогодні у Львові відкривається міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики».

Захід присвячено 90-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 40-річчю створеного ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.

Учені з багатьох наукових установ України та світу обговорять сучасні проблеми та досягнення у галузі механіки та математики, тісно пов’язаних, зокрема із науковою діяльністю академіка Я. С. Підстригача.

На конференції передбачено доповіді з проблем математичного моделювання у механіці деформівних твердих тіл; математичних методів механіки та термомеханіки; механіки неоднорідних твердих тіл і наномеханіки; динаміки неоднорідних середовищ; оптимізації та проектування елементів конструкцій і біомеханічних систем тощо.

Конференція відбуватиметься в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Довідка «ВЗ»

Академік А Н України, доктор фізико-математичних наук, професор Я. С. Підстригач — видатний український вчений у галузі механіки та прикладної математики, чільний представник сучасної Львівської наукової школи механіків і матеріалознавців, формування якої відбувалося у повоєнний період. Він — автор фундаментальних робіт з математичного моделювання деформування тіл з урахуванням їх реальної структури та взаємозв’язку деформації і процесів немеханічної природи. Коло наукових інтересів ученого охоплювало широкий спектр споріднених при­родничих наук. З його іменем, зокрема, пов’язані глибокі до­слідження, з використанням сучасного математичного аппарату, в галузі термомеханіки, термо­ди­наміки нерівно­важних процесів, механотермоди­фу­зії, гідроакус­тики, поверхневих явищ і механіки тіл з покриттями, взаємодії деформівних середовищ з електромагнітними по­лями та в інших на­прям­ках сучасної механіки. Ці дослідження успіш­но продовжує розвивати науковий колектив створеного ним 40 років тому Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) НАН Украї­ни, директором якого він був до останніх днів свого життя (28 травня 1990 року).

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Новини
  • У Львові на міжнародній конференції колеги вшанують пам’ять академіка Ярослава Підстригача