Передплатити Підтримати

«Для нас місця у відремонтованому корпусі не знайшлося!»

Гінекологічне відділення у Львівській обласній клінічній лікарні працює у жахливих умовах

Ось так виглядає кабінет для прийому пацієнтів... Фото Юлії Стриж

Моя знайома пішла на огляд до гінеколога. Гінекологічне відділення розташоване у Львівській обласній клінічній лікарні, що на вул. Чернігівській, 7. Це те гінекологічне відділення, яке тимчасово, на час ремонту в акушерсько-гінекологічному корпусі, поселили поруч з хірургією. Але, як кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове… Сказати, що жінка була у тихому жаху, нічого не сказати. Умови для пацієнтів — неприйнятні! Цікаво, медичне керівництво міста чи області відправило б на огляд в таких умовах своїх дружин чи матерів?

Ремонт в акушерсько-гінеко­логічному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні три­ває чотири роки! Гінекологічне відділення мали переселити назад в уже відремонтований корпус. Лі­карі-гінекологи весь цей час тер­піли жахливі умови праці в надії на те, що так воно і буде! Але, як ви­явилось, адміністрація медичного закладу не збирається повертати їх у відремонтоване приміщення. Місця для гінекологічного відді­лення, яке лікує вагітних жінок з патологіями на ранньому термі­ні, не знайшлось… В адміністрації інші плани. Завідувачка гінеко­логічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Ліліа­на Кропивницька розповіла жур­налісту «ВЗ»:

— До відремонтованого гіне­кологічного корпусу адміністра­ція переселяє два неонатологічні відділення реанімації та післяреа­німаційного догляду для недоно­шених діток, виходжування недо­ношених. Для нас місця немає. Ми чотири роки працювали в жахли­вих умовах, поки відкриється наше відділення. За власний кошт при­дбали деякий інвентар… Вже зби­ралися заходити туди, раптом нам кажуть, що маємо залишитися в умовах першого хірургічного від­ділення.

— Умови, в яких ви працюва­ли чотири роки, — непридатні для роботи! Пацієнти шокова­ні…

— Генеральний директор лікар­ні обіцяє зробити ремонт. Але на добротний ремонт потрібні ве­личезні кошти і багато часу. Для неонатологічного відділення по­трібні великі площі, але якщо по­тіснити пологове відділення, то можна і нас розмістити. У поло­говому — великі площі. Було б ба­жання! Ми звернулись із цим пи­танням до Львівської обласної ради. Відбулось засідання гро­мадського об’єднання. Ухвали­ли рішення — колектив не ско­рочувати, ліжка не скорочувати. Щодо нашого питання — буде створена комісія з різних пред­ставників: колективу, профільних департаментів.

— Навіть якщо у тому корпу­сі, де ви зараз працюєте, зро­блять ремонт, чи покращить це ситуацію?

— Це старий корпус, палати без туалетів та душів. Ми лікуємо ва­гітних до 22 тижнів, у пологово­му відділенні лікуються вагітні на більших термінах. Не можна діли­ти: жінкам з більшим терміном ва­гітності — комфортні умови, з мен­шим терміном — жалюгідні. Ми все розуміємо, я на медраді голосува­ла за те, щоб у лікарні був Перина­тальний центр. Але не можна так з колективом…

— Скільки у вас лікарів?

— 17. Раніше було більше лікарів і більше ліжок. Відділення скороти­ли з 60 ліжок до 35. Забрали п’ять лікарів. Тобто відділення вже ско­рочене, не можна більше скоро­чувати. Зараз ми використовуємо десять ліжок. За минулий рік на цих ліжках через нас пройшло близь­ко 900 пацієнток. До карантину у нас було 2500 пацієнтів на 60 ліж­ках. Тобто зараз надали більше по­слуг пацієнткам. Просто умови для них жахливі. Повноцінного ремон­ту у цьому старому корпусі зробити неможливо. Облаштувати у пала­тах душ і туалет не можна. Раніше не було продумано, щоб провес­ти труби. Загальний туалет мож­на зробити, щоб жінки не ходили до хірургічних пацієнтів. Повер­хом нижче — відділення кардіохі­рургії, де все зроблено на найви­щому рівні. З наступного року усі відділення будуть самі на себе за­робляти, — веде далі Ліліана Кро­пивницька. — Національна служ­ба здоров’я України буде виділяти кошти за пролікований випадок, наприклад, за проведену гінеко­логічну операцію. Це приблиз­но 8500 грн. За ці кошти лікарня має заплатити зарплату, закупи­ти медикаменти, розхідні матеріа­ли. Зробити ремонти. Харчування і все решта. Ми готові заробляти. Але буде конкуренція. Є нові гарні відділення, є приватні відділення. Якщо в палаті немає туалету, душу, пацієнтка подивиться на це і піде в кращі умови.

«Вони вирішили, якщо поскаржаться, питання вирішиться швидше»

Лілія Юхимів, заступник генерального директора з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні

— Пологовий будинок ще не зданий в експлуатацію. Він ремонтується. Туди ще ніхто не повернувся. Сподіваємося, повернення відбудеться цього року. Де буде пологове відді­лення, наразі вирішується. Це залежатиме від інтересів па­цієнта і інтересів лікарні.

— Відомо, що велику площу буде займати неонато­логічне відділення…

— Нормальну площу. Дітки так само у пріоритеті.

— Гінекологічне відділення чотири роки перебувало у жалюгідних умовах, чекало на переселення. Чому для них не знайшлося місця?

— Ніхто нікому не відмовляє. Питання — на стадії обгово­рення. Його вирішуватиме медична рада. Частина персона­лу гінекологічного корпусу на комунікацію з адміністрацією лікарні не йде. Вони вирішили, якщо поскаржаться, питання вирішиться швидше. Це є внутрішнє питання обласної клі­нічної лікарні.

— Тобто всередині лікарні конфлікт?

— Якщо є нові ідеї, перша стадія яка? Несприйняття. Очі­куємо, ця стадія пройде, і частина гінекологічного колекти­ву буде здатна до обговорення ситуації. У пологовому від­діленні є ще п’ять інших відділень. Плюс неонатологія та інтенсивна терапія, яка має інше бачення.

— Тобто неонатологічне відділення не бачить біля себе гінекологічного?

— Не те що не бачить… Просто немає місця, щоби розміс­тилися всі.

— Тобто хтось у будь-якому випадку не потрапляє у відремонтований корпус?

— Так. У нас багато лікувальних корпусів, настав час на­водити лад. У 2017 році ніхто не говорив про те, що будуть істотно змінені умови провадження діяльності лікарні. Ми працювали з бюджетом. За той час стали підприємством. Рахуємо гроші, дивимось на пріоритетні напрями. Наймен­ше дитя, яке у нас вижило, важило 480 грамів. Це унікальний випадок в Україні. А гінекологія є структурним підрозділом, як хірургія, урологія тощо. Тобто вона має бути розміщена у тому корпусі, де надається ургентна допомога цілодобово, де є діагностична база: лабораторії, КТ, рентгени, ультразвук.

— А потіснити пологовий не можна?

— Лікарні 230 років. Величезні коридори, величезні поло­гові зали. Навіть якби усі помістилися, стратегічне завдання гінекології — невідкладні стани. У Львові є вісім гінекологій. Приватних — п’ять, може, й більше. Перинатальний центр відкрив гінекологію на 82 ліжка. Вони теж будуть скорочува­тися. Не потрібно стільки. Є стратегічні завдання для лікарні.

Читайте також: Львівський перинатальний центр відкрили після реконструкції