Передплатити Підтримати

Covid-19 може й до інфаркту довести!

Лікар-кардіолог: «Із настільки агресивним вірусом, який навіть у здорових людей може викликати серйозні серцево-судинні ускладнення, ми ще не мали справи»

“Covid-19 дає ускладнення у 5-6 разів частіше, ніж той же вірус грипу”, – каже лікар. Фото Apteline.pl.

Наскільки непередбачуваним є Covid-19, завідувач інфарктного відділення Львівського обласного кардіоцентру, лікар-кардіолог з 24-річним стажем, кандидат медичних наук Олександр Децик переконався на власному досвіді. На коронавірус перехворів торік у травні. «Хвороба у мене почалася дуже гостро і тривала дуже довго. Два тижні трималася гарячка і була дуже низька сатурація. Відтоді змушений кожного дня приймати ліки від гіпертонічної хвороби. Проте цей досвід став мені у пригоді. Використовую його для лікування кардіологічних хворих з „ковідною“ інфекцією», — розповів «ВЗ» лікар.

За словами Олександра Децика, «ковідні» пацієнти, які мають хроніч­ну серцево-судинну патологію, ма­ють більший ризик виникнення усклад­нень. «Загострення стенокардії, серцевої недостатності, порушень ритму (екс­трасистолії, пароксизмальні тахікардії) та провідності (передсердношлуночкові блокади різного ступеня важкості), мигот­ливої тахіаритмії спостерігаємо практично у кожного другого з них. Загострюється гі­пертонічна хвороба — навіть якщо до цього людина хворіла легко», — каже лікар.

— За рахунок чого це відбувається?

— На тлі Covid-19 виникає васкуліт — запалення внутрішньої стінки судин. Су­динна стінка набрякає, судина звужу­ється, і, як наслідок, загострюються склеротичні зміни у коронарних судинах (тих, які живлять серце). Covid-19 вражає всі судини, але найбільше ті, які найслаб­ші. Якщо слабке місце — судини легень, виникає пневмоніт, якщо коронарні суди­ни серця — коронарит, інші артерії — арте­ріїт. Якщо людина (а це переважно жінки) хворіє на варикозну хворобу, може ви­никнути тромбофлебіт — запалення ве­нозної судинної стінки.

— Які ускладнення є ранніми, а які — пізніми, віддаленими?

— У випадку інтактних (неушкодже­них, не втягнутих у патологічний процес. — Авт.) судин одним із найбільш грізних і ранніх ускладнень є тромбоз коронарних судин. Він призводить до інфаркту міо­карда, який може виникати навіть у мо­лодих пацієнтів і який можна підтвердити під час проведення коронароангіографії — інвазивного методу обстеження судин, який надає 99% інформації про стан су­дин, що забезпечують кровопостачання серцевого м’яза. Наші інтервенційні кар­діологи підтвердять: за рік у понад 50 па­цієнтів, які не мали жодних атеросклеро­тичних уражень коронарних судин серця, на тлі тромбозу коронарних судин вини­кали гострі інфаркти міокарда.

До ранніх ускладнень належать та­кож складні порушення ритму. Як прави­ло, це відбувається на ґрунті міокардитів, коли вірус уражає серцевий м’яз та про­відну систему серця. Але той же міокар­дит може мати латентний перебіг (дуже повільно прогресувати). І якщо Covid-19 у такого пацієнта не лікували у повному обсязі або якщо він недостатньо був за­хищений антикоагулянтами (препара­тами, які розріджують кров. — Авт.) чи дезагрегантами (препаратами, які бло­кують процес злипання тромбоцитів і, відповідно, утворення тромбів. — Авт.), цей міокардит може у нього загострюва­тися, і таке ускладнення ми вже будемо вважати пізнім.

Також як до ранніх, так і пізніх, але дуже грізних ускладнень належить тром­боемболія легеневої артерії.

— Можна цьому якось запобігти?

— Важкість «ковідної» інфекції оціню­ється важкістю запалення, і це можна визначити завдяки лабораторним ана­лізам на С-реактивний білок, D-димер, феритин і прокальцитонін. За високо­го D-димеру ризик виникнення веноз­них і артеріальних тромбозів однозначно є. Таким пацієнтам призначають перо­ральні антикоагулянти. Проте організм кожного пацієнта по-різному реагує на Covid-19. В одних є коагулопатія (пору­шення згортання крові, що характеризу­ється підвищеною готовністю до тром­бозу. — Авт.), в інших — немає. Тому все вирішується індивідуально.

— Якщо у людини Covid-19 легкий або середньої важкості, і вона ліку­ється амбулаторно, як знати, що пора бити на сполох?

— Пацієнт може визначити важкість ін­фекції за своїм загальним станом (на­скільки вираженою є симптоматика) та інтоксикаційним синдромом (субфе­брильна, фебрильна чи гектична тем­пература (понад 39 °C і вище. — Авт.). Багато пацієнтів має субфебрильну тем­пературу +37,1°С +37,4°С, почуття у них — задовільне, але відомі випадки, коли на 10−14 добу у таких хворих виникав цито­кіновий шторм, і вони різко ставали кис­невозалежними. Третій критерій оцін­ки стану — результати пульсоксиметрії. Це — дуже простий, але достовірний ме­тод оцінки стану пацієнта, ступеня наси­чення киснем організму. Якщо у вас са­турація 95% і більше — дуже добре. Якщо 90−94% - задумайтеся. Менше 90% без кисню — це вже проблема. Але це видно й клінічно. Обличчя у пацієнта робиться багрово-синюшним, пришвидшується серцебиття. Пацієнт робиться збудже­ним, неспокійним, що додатково збіль­шує частоту його дихання.

— А яка частота дихання вважаєть­ся нормальною?

— 16−18 вдихів-видихів за хвилину. Більше 20 — проблема. 24−30 — серйоз­на проблема.

— Грип також може супроводжува­тися різними ускладненнями. Тим же міокардитом…

— Кожен вірус може давати ускладнен­ня — вірус грипу, аденовіруси, вірус гер­песу тощо. Проте з настільки агресивним вірусом, який навіть у здорових людей може викликати такі серйозні ускладнен­ня, ми ще не мали справи. Covid-19 дає ускладнення у 5−6 разів частіше, ніж той же вірус грипу.

— Наскільки лікарям складніше працювати в умовах пандемії?

— Відділення, яке є очолюю, — це від­ділення невідкладної (ургентної) допо­моги. До нас потрапляють дуже складні пацієнти — з гострим інфарктом міокар­да, складними порушеннями ритму, на­бряками легень тощо. Їх беруть з вулиці, з дому. 24/7. До потрапляння у стаціо­нар пацієнт уже може бути інфікованим Covid-19. Збираємо епіданамнез, запи­туємо, чи людина вже перехворіла…

У нас були випадки, коли на 5−7 добу у пацієнта виникала гарячка. Таких паці­єнтів ізолюємо в окрему відведену для цього палату і далі лікуємо їхній інфаркт разом з Covid-19. Якщо перебіг Covid-19 легкий і пацієнт вчасно стентований, ста­раємося якнайшвидше виписати його додому на самоізоляцію під нагляд сі­мейного лікаря (навіть якщо ПЛР-тест у нього й далі позитивний). Якщо перебіг — середньої важкості або важкий, намага­ємося перевести такого пацієнта у про­фільну «ковідну» лікарню. Якщо пацієнт з міста — у Лікарню швидкої медичної до­помоги, 5-ту міську лікарню, якщо з об­ласті — в обласну інфекційну, обласну клі­нічну лікарні, Винники, Сихів — туди, де є вільне місце.

До речі, є розпорядження міністра Сте­панова, що кардіоцентр буде приймати хворих з Covid-19, у тому числі з гострим інфарктом міокарда. У нас є можливість розділити потоки пацієнтів з інфарктом плюс Covid-19 в одному корпусі й пацієн­тів без Covid-19 у «чистому», з наданням цілодобової інвазивної допомоги.

— Дякую за розмову.

— Дякую і вам. Бережіть себе й близь­ких!