Передплатити Підтримати

Щеплена людина теж може заразитися Covid-19

Проте, найімовірніше, перебіг хвороби буде легким і не матиме ускладнень

Фото EY.

Кампанія з вакцинації українців триває вже майже два місяці. За станом на 21 квітня першу дозу вакцини отримали майже 478 тисяч осіб. До кінця року Міністерство охорони здоров’я планує щепити 70% дорослого населення, а для цього темпи вакцинації доведеться суттєво наростити — щодня вакцинувати по 250−270 тисяч осіб, а не 15−20 тисяч, як це робиться зараз.

Проте, як свідчать останні соціоло­гічні опитування, майже 52% україн­ців не мають наміру робити щеплення від Covid-19. 16% - планують, але пізні­ше (очевидно, коли у них з’явиться впев­неність, що вакцини — безпечні). 10% вак­цинуються, якщо їх до цього змусять обставини (наприклад, необхідність виїз­ду за кордон). Аби відповісти на 100 най­поширеніших запитань про вакцинацію від Covid-19 і розвіяти таким чином сумніви, ГО «Батьки за вакцинацію» за фінансової підтримки Міжнародного Б Ф «Відроджен­ня» створили спеціальний збірник. Подає-мо найбільш цікаві, на наш погляд, запитан­ня і відповіді на них.

— Навіщо мені взагалі вакцинуватися проти Covid-19? Адже у більшості лю­дей хвороба має легкий перебіг!

— Звідки ви знаєте, що ви у більшості, і саме у вас хвороба матиме легкий пере­біг? Є категорії людей, які важко перено­сять Covid-19 і помирають. Передусім це люди старшого віку, люди з цукровим ді­абетом, люди з ожирінням, імуносупресі­єю, раком чи гіпертензією. Вакцина про­ти Covid-19 забезпечує їм найкращий на цей момент захист від захворювання і його можливих наслідків. Крім цього, схильність до важкого перебігу цієї хвороби значною мірою залежить від генетичних особли­востей людини. Ми не знаємо, як перене­семо хворобу, поки не захворіємо. Вам ві­домо, що Covid-19 значно важчий за грип? При тому, що й грип може бути смертель­ною чи важкою хворобою, особливо для маленьких дітей і людей з хворобами сер­цево-судинної системи. «Легкий» перебіг Covid-19 означає, що людина не потребу­вала госпіталізації, штучної вентиляції ле­генів і у неї не розвинувся «цитокіновий шторм». За легкого перебігу людина може відчувати постійний біль у м’язах, кістках, голові, постійно хотіти спати чи втратити сон, не бути здатною до розумової чи фі­зичної праці. Вам подобається жити у ста­ні то локдауну, то страху? Лише після того, як щонайменше у близько 70% населення сформується імунітет, темпи поширення SARS-CoV-2 знизяться до такої міри, що пандемія мине.

— Який імунітет триває довше — на­бутий після хвороби Covid-19 чи здобу­тий внаслідок вакцинації?

— Поки ми не знаємо. Але знаємо про повторні випадки Covid-19 в одних і тих же осіб. Імунітет, що сформувався після хво­роби, називається природним. Чи люди­на заразиться та захворіє повторно, зале­жить від низки чинників, у тому числі стану її здоров’я і генетичних особливостей. На­разі є дані про те, що антитіла проти віру­су присутні принаймні ще 3−8 місяців. Зау­важте, що антитіла — це лише одна із ланок імунної відповіді. Ми говоримо про них, бо саме їх досить просто кількісно оцінити. Вакцинація, та й самі клінічні дослідження вакцин ще не тривають так довго, щоб ми могли точно запевнити у тривалості імуні­тету.

— Чи може захворіти на Covid-19 лю­дина, вакцинована проти цієї інфекції?

— Так, щеплена людина може зарази­тися і захворіти, особливо протягом пер­ших двох-трьох тижнів після вакцинації, поки імунна відповідь лише формується. Це не означає, що вакцина недієва. Є дані про те, що люди, які отримали вакцину і невдовзі заразилися, перенесли хворобу у легшій формі, мали менше ускладнень та рідше потребували госпіталізації, ніж невакциновані люди, стан здоров’я яких можна порівняти з їхнім.

— Чи є статистичні дані щодо побіч­них дій (відсоток від кількості вже ще­плених)?

— Так. Ці дані включені до інструкції з ви­користання вакцин і до досьє вакцин. Зо­крема, з п’яти мільйонів людей, які отри­мали вакцину AstraZeneca/Covishield, у 30 осіб розвинувся тромбоз після щеплення, тобто у 0,0006%. Нагадаємо, «після» не означає «внаслідок», і що тромбози з пев­ною ймовірністю трапляються постійно. В Індії не було жодних повідомлень щодо суттєвих побічних ефектів вакцин (влас­не тромбозів). 18 березня 2021 року Єв­ропейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявило, що ця вакцина безпечна і придатна для використання, бо не збіль­шує ризику тромбозу.

— Чи зафіксовані побічні реакції вна­слідок застосування вакцин проти Covid-19?

— Питання у тому, що ми називаємо «по­бічними реакціями». Очікувані зміни у тілі, які настають протягом 1−3 днів після вакци­нації, настають досить часто. Зокрема, це біль у місці уколу, підвищення температури тіла чи озноб, втома, головний біль, слаб­кість руки, в яку вводили препарат, тощо. Це неприємно, але прогнозовано і не три­ває довго та не означає жодних ускладнень. Причина таких реакцій — не хвороба, а ре­акція імунної системи, яка починає мобілі­зуватися, активно «спілкуватися» з різними своїми ланками за допомогою сигнальних молекул — інтерлейкінів, — які і дають під­вищення температури, біль чи відчуття вто­ми. Сильні, хоч і очікувані, побічні реакції — відносна рідкість. Наприклад, менш ніж у 2% реципієнтів вакцини Pfizer і Moderna температура підвищилася до +39°С — +40°С. Жоден лікарський засіб не обходиться без побічних реакцій. Але це не означає, що всі вони або хоча б одна проявиться у кожно­го щепленого.

— В яких випадках після щеплення по­трібно негайно звернутися до лікаря?

— Повідомте свого лікаря або зверніться до медичного закладу, якщо у вас виникли такі симптоми: судоми, втрата свідомості, блювання, висип на тілі, сильний біль, тем­пература понад +38°C, сплутаність мови. Важливо не пропустити розвитку іншого захворювання, яке збіглося у часі з вакци­нацією і потребує своєчасного надання до­помоги.

— Коли мене вакцинують, уже можна буде ходити без маски і бувати у натов­пі?

— Ні, не можна. На цьому етапі важливо й надалі використовувати всі наявні у на­шому розпорядженні засоби захисту, як-от носіння маски, що закриває рот і ніс, дезін­фекція рук та дотримання дистанції у 1,5−2 метри від інших людей. Річ у тім, що ще не­має інформації про те, чи вакцинація за­побігає зараженню інших людей. Наразі нам бракує даних про те, чи можуть вакци­новані люди бути безсимптомними пере­носниками інфекції, чи ні. Тому виходимо з припущення, що вакцина захищає саму вакциновану людину, а не всіх довкола.

— Кому не можна робити щеплення проти Covid-19?

— Вакцинація протипоказана тим, у кого відомо про алергічні реакції на будь-який із компонентів вакцини, була важка алергіч­на реакція на першу дозу вакцини, чи є га­рячка (температура понад +38°C). Застуда чи нежить з температурою менше за +38°C не є перешкодою для вакцинації. Разом з тим, зважаючи на те, що особа з ознаками застуди, підвищеною температурою може мати перебіг Covid-19, задля убезпечення від зараження SARS-CoV-2 медичних пра­цівників і відвідувачів медзакладу не ре­комендовано запрошувати на вакцинацію осіб із такими симптомами. Не можна вак­цинувати людей, молодших, ніж зазначе­но в інструкції до вакцини. Імовірно, з часом отримані дані досліджень дозволять зміни­ти інструкції, але поки що так.