Передплатити Підтримати

«Буває, пацієнту – лише 25-30 років, а у нього цироз…»

Лікар розповів, чому хірурги не видаляють камінці з жовчного міхура і чому кожен другий потерпає від гастриту

“Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря і за перших ознак гострого панкреатиту негайно звертатися у стаціонар”, – наголошує хірург. Фото Fullscript.

«Болить під правим ребром: що це може означати?». «Часто турбує печія. Може, це виразка?». Мабуть, небагато знайдеться людей, яких би жодного разу у житті не турбував шлунок, не було б застою жовчі чи не здуло би живіт…

Керівник Центру хірургії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, хірург з понад 40-річним стажем роботи Юрій Шаваров на офіційній Фейсбук-сторінці медичного закладу у форматі онлайн-прийому проконсультував пацієнтів та їхніх родичів. Розповів про захворювання шлунково-кишкового тракту, як вони проявляються та на які моменти слід звернути увагу, щоб вчасно звернутися по допомогу у стаціонар.

Підшлункова залоза

— Які болі можуть сигна­лізувати про захворювання підшлункової залози?

— Є різні захворювання (як гострі, так і хронічні, наприклад, гострий і хронічний панкреа­тит), пухлини, тому і біль, відпо­відно, може бути різним.

За гострого панкреатиту біль різкий, оперізуючий, супрово­джується значним погіршенням загального стану, наростаючою інтоксикацією, блювотою, здут­тям кишечнику. Захворюван­ня прогресує. Швидке звернен­ня рятує людині життя, тому що можна провести консерватив­не лікування і запобігти гнійним або некротичним змінам у під­шлунковій залозі.

За хронічного панкреати­ту протока підшлункової зало­зи перекривається камінцями, і тоді їжа, яку людина споживає, викликає біль. Ми це добре ліку­ємо — можемо стентувати про­токи підшлункової залози, мо­жемо дробити камінці…

Пухлини супроводжують­ся хронічним болем, який може бути пов’язаний з прийомом їжі або може виникати жовтяни­ця. Раннє звернення і виявлен­ня хвороби дозволить вирішити проблему і зберегти життя.

— Якщо людина перенесла панкреатит, як не допустити рецидиву і розвитку цукрово­го діабету?

— Це питання нас, як медиків, також дуже хвилює, адже дуже часто трапляється, що люди, які потрапляють до нас з важкими гострими панкреатитами, і ми проводимо їм консервативне чи операційне лікування, після того, як одужують, швидко забувають, що у них була така проблема. По­чинають порушувати дієту, їдять багато жирної їжі, споживають алкоголь, не задумуючись над тим, що наступного разу це вже буде досить серйозною пробле­мою. Підшлункова залоза — дуже чутливий орган, який не любить експериментів над собою. Важ­ливо дотримуватися рекомен­дацій лікаря і за перших ознак гострого панкреатиту негайно звертатися у стаціонар.

«Пацієнту — 74 роки. Скар­житься на оперізуючий біль, який турбує вночі. Чи це може вказувати на проблеми із під­шлунковою?».

— Проблеми, які проявляють­ся болями, можуть мати різні причини. Це може бути як біль у хребті внаслідок перетискан­ня нервів, так і болі, пов’язані із захворюваннями печінки чи підшлункової залози. Щоб з’ясувати причину, потрібно про­вести комплексне обстеження.

Жовчний міхур і жовчні протоки

«Мама приймає популяр­ний жовчогінний препарат, до складу якого входить суха жовч. Чи може він їй нашко­дити, якщо у жовчному є ка­мінці?».

— Суха жовч жодних камін­ців не вижене і не розчинить. А якщо вже є камінці, будь-що може нашкодити. Ваша мама може з’їсти шматочок м’яса чи трохи холодцю, і це може спро­вокувати у неї напад. Камінці можуть переміститися у жовчні протоки, що викличе запалення цих проток, і тоді може виникну­ти жовтяниця.

— Чи існують методи дро­блення і виведення камінців з жовчного міхура?

— У рамках експерименту до­слідники пробували розчинити ці камінців спеціальними препа­ратами, але така методика ви­явилася неефективною. Після того, як пацієнти припиняли за­стосовувати ці препарати, ка­мінці з’являлися знову, і цього разу були більшими або у біль­шій кількості. Відтак дроблення камінців у жовчному міхурі не ре­комендується і не проводиться.

Якщо камінці є у жовчних протоках, то існують сучасні ме­тоди надання допомоги таким пацієнтам, зокрема й у нашій лі­карні. Дробимо каміння меха­нічним способом і видаляємо його із жовчних проток.

«На жовчному є поліп, 3 мм. Що з ним робити — спо­стерігати, лікувати чи вида­ляти?».

— Якщо поліп — 3 мм, очевид­но, що його треба спостерігати. Бажано — в одного і того ж спеці­аліста, на одному і тому ж апара­ті, щоб можна було об’єктивно простежити динаміку росту цьо­го утворення у жовчному міхурі. Хочу нагадати, що поліпоз жов­чного міхура розглядається як передраковий стан (поліп може перероджуватися).

Шлунок

«Коли їм перші страви, турбує сильна печія. Буває, що блюю жовчю. Жовчний у мене видалений. Що роби­ти?».

— Причиною може бути не­достатність кардіального жому (своєрідного клапана, який від­діляє шлунок від стравоходу. — Авт.), коли вміст шлунка заки­дається у стравохід і викликає всі ці речі. Варто провести фі­брогастроскопію та виключи­ти можливість рефлюксної хво­роби.

«Чи виліковний хронічний гастрит? Як часто можна при­ймати омепразол від гастри­ту? У березні буде рік, як хі­рург його прописав і сказав постійно пити. Що ви з цього приводу думаєте?».

— Хронічний гастрит — це за­хворювання, яке виявляють у кожного другого. Це пов’язано із сучасним темпом життя, осо­бливостями харчування, стре­сами. Якщо провести фібро­гастроскопію, то у кожного другого виявимо ті чи інші зміни слизової шлунка, і тут уже зале­жить, що на це скаже спеціаліст. Один може сказати, що гастрит є, інший, що нічого немає.

Щодо прийому препаратів, я не вважаю, що приймати ліки на постійній основі, у тому числі омепразол, — це правильно (не беручи до уваги, звісно, серце­вих, антигіпертензивних лікар­ських засобів). Якщо у людини діагностували гастрит (можли­во, є вже певні дрібні виразки, ерозії) і розписали медикамен­тозне лікування, через 1−1,5 мі­сяця слід провести контрольну фіброгастроскопію або ж відразу зібрати думки кількох фахівців, — чи потрібно приймати ті чи інші ліки і як довго це треба робити.

Печінка

— Кажуть, печінка болі­ти не може. Якщо це так, як тоді не допустити проблем із нею?

— За певних захворювань печінка може збільшуватися у розмірах, і тоді її капсула, роз­тягуючись, починає боліти. В інших випадках біль у правому підребер’ї, як правило, вказує на проблеми із жовчними шля­хами, жовчним міхуром.

Здоров’я печінки залежить від способу життя людини. Є така досить поширена пробле­ма — цироз печінки. Людина сама губить свою печінку — зло­вживає алкоголем, не дотриму­ється дієти. Буває, що пацієн­ту — лише 25−30 років, а у нього вже є цироз. Є, звісно, цирози, що виникають внаслідок пере­несених вірусних захворювань (гепатитів). До печінки потрібно ставитись дуже бережно…