Передплатити Підтримати

Коли у кишечнику – не буря, а смерч...

Що таке хвороба Крона і чим вона загрожує?

Фото ЕРА

Болить живіт, турбує діарея? Це може свідчити про харчове отруєння, дисбактеріоз кишечнику чи запалення слизової товстої кишки. Але деколи це вказує на рідкісне і, на жаль, невиліковне захворювання — хворобу Крона. За приблизними підрахунками Всеукраїнської асоціації гастроентерологів, з цим діагнозом у нашій країні живуть близько 14 тисяч людей, частина з них навіть не здогадується, що коїться з ними насправді. Приймають таблетки від кишкових розладів, намагаються відрегулювати харчування, ризикуючи за якийсь час опинитися на операційному столі…

— Хвороба Крона — не те саме, що виразковий коліт

— Хворобою Крона назива­ють неспецифічне гранулема­тозне запалення шлунково-кишкового тракту. Вилікувати це захворювання неможли­во, але, приймаючи відповідні ліки, можна контролювати за­пальний процес.

Хворобу Крона часто плу­тають із виразковим колітом. В обох схожі симптоми і при обох призначають схоже ліку­вання, проте це — різні недуги.

У пацієнтів з хворобою Кро­на запалення може розвину­тися у будь-якій ділянці трав­ного тракту — від ротової порожнини до заднього про­ходу, при цьому хворі ділян­ки розділяються здоровими. У хворих із виразковим колітом запальний процес охоплює лише товсту кишку і уражен­ня є тотальним, тобто запалю­ється вся кишка. При хворобі Крона також може уражатися лише товста кишка (особливо часто це спостерігається у ді­тей віком до 10 років), але за­пальний процес поширюється на всю товсту кишку, а не тіль­ки на її слизову, як при вираз­ковому коліті.

— Хто може захворіти?

— Будь-яка людина неза­лежно від віку, але найчасті­ше захворювання виявляють у молодих людей віком 15−35 років. У 20% хворих пер­ші симптоми з’являються до того, як вони досягнуть повно­ліття.

— Чому виникає ця неду­га?

— Оскільки найактивні­ше показники захворюва­ності зростають у країнах Центральної й Східної Євро­пи (зокрема в Україні), а та­кож у країнах Азії, які розви­ваються, вчені пояснюють це зміною стилю харчування, покращенням санітарно-гігіє­нічних умов життя суспільства та економічними трансфор­маціями. Також на статистику впливає й краща діагностика цього захворювання. В Укра­їні, до слова, реєстр цих хво­рих не ведеться.

— Причини хвороби Крона

— На розвиток захворюван­ня впливають генетичні, іму­нологічні та зовнішні чинники, такі як неконтрольований при­йом антибіотиків, нездорове харчування з великою кількіс­тю рафінованого цукру і чер­воного м’яса, штучними кон­сервантами, барвниками та трансжирами. А ще — куріння і стреси. У 5−10% хворих клю­чову роль у запуску патологіч­ного процесу відіграє спадко­вість — при мутації гена NOD2/CARD5 ризик захворіти зрос­тає у 20−40 разів.

— Як проявляється неду­га?

Найбільш частими симпто­мами є:

  • часті неконтрольова­ні випорожнення (потребу у дефекації важко стримати, випорожнення при цьому су­проводжуються болісними відчуттями);
  • втрата ваги, яку не можна пояснити іншими причинами;
  • підвищена температура тіла;
  • біль у животі (з правого боку біля пупка).

Пацієнти скаржаться на швидку втомлюваність, пога­не самопочуття та зниження апетиту.

Хвороба може спричини­ти часткову кишкову непро­хідність. У таких випадках до згаданих симптомів приєдну­ються ще два — нудота і блю­вота. При пальпації живота можна намацати ущільнення.

У 6−47% хворих виникають зміни з боку інших органів: можуть запалюватися сугло­би, кон’юнктива, підшлункова, серцевий м’яз і т.д. Це може трапитися у будь-якій фазі хвороби і навіть ще до того, як у людини з’являться симп­томи з боку шлунково-киш­кового тракту. У 15% пацієн­тів недугу виявляють уже на етапі появи ускладнень — пе­рианальних абсцесів, свищів, обструкції кишечнику тощо. Причиною ускладнень може бути як сама хвороба, так і її лікування. Наприклад, якщо людина тривалий час приймає антибіотики, глюкокортикос­тероїди, саліцилати, імуносу­пресори тощо, це загрожує розвитком жирового гепатозу, остеопорозу, жовчнокам’яної або сечокам’яної хвороби, медикаментозного фібро­зу легень, стероїдного діабе­ту. У дітей може спостерігати­ся затримка росту і статевого дозрівання. Через неналеж­ну роботу кишечнику 80% хво­рих, які перебувають у ста­ціонарі, і 20%, які лікуються амбулаторно, потерпають від серйозного дефіциту вітамі­нів, мінералів та білка.

Крім медикаментозного, хворі можуть потребувати та­кож хірургічного лікування. Їм виводять тимчасову (на 3−6 місяців) або постійну стому (з отвору тонкої або товстої киш­ки, залежно від того, яка була уражена). За статистикою, у перші 10 років хвороби опера­тивного лікування потребують 60% пацієнтів — через перфо­рацію кишечнику, кишкову не­прохідність і т.д.

У період ремісії пацієнти мо­жуть вести звичний спосіб жит­тя, вчитися та працювати. А от у період загострень зіштовху­ються зі серйозною проблемою — діареєю, яка може застати їх зненацька, будь-де і будь-коли. Тож куди б хворий не йшов (у театр, кіно, торговий центр), мусить заздалегідь дізнати­ся, де розташований туалет і обов’язково прихопити зі собою набір гігієнічних серветок та за­пасну білизну.

Цікавий факт. У тих людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, хворобу Крона діагносту­ють частіше. А от у курців її пе­ребіг завжди є важчим.

— Як харчуватися людям з цим діагнозом?

— Бажано віддавати пере­вагу вареній їжі і подрібнюва­ти її.

Чи можна їсти овочі та фрук­ти? У період ремісії — можна і треба, оскільки вони є джере­лом вітамінів і мінералів. Ви­няток — хворі з обструкцією ки­шечнику.

Чи можна вживати молочні продукти? Так, якщо пацієнт до­бре переносить лактозу і не має алергії на молочний білок.

Зміни до дієти необхідно вносити у період загострень хвороби або при появі усклад­нень з урахуванням індивіду­альних особливостей перебігу захворювання. Важливо відмо­витися від продуктів з високим вмістом клітковини, оскіль­ки вона подразнює кишечник, їжі, яка важко травиться (сма­женої, повторно підігрітої), або тієї, яка провокує підвищене газоутворення (сирі овочі, ви­роби з борошна грубого поме­лу, гриби, горіхи). З напоїв слід обмежити споживання кави, газованої води та алкогольних напоїв. Рекомендується до­датково приймати пребіотики та пробіотики, які допоможуть відновити нормальну мікро­флору кишечнику.

При написанні статті вико­ристані матеріали Товариства підтримки хворих з неспеци­фічними запальними захво­рюваннями кишечнику J-elita (Польща).