Передплатити Підтримати

У виборця буде право на одну помилку

Як правильно заповнювати бюлетені під час голосування 25 жовтня

Фото Волинь онлайн

За 10 днів до місцевих виборів українці майже визначилися, кому віддадуть свої голоси. Однак їхній вибір може бути спотворено через неправильне заповнення бюлетенів, а відтак — визнання їх недійсними. У зв’язку із запровадженням нової системи виборів методика заповнення бюлетенів цього разу суттєво змінилася. Як правильно зробити позначки у них, щоб ваш голос було зараховано, читачам «Високого Замку» розповідає експерт з виборчого права Федір Алєйніков.

— 25 жовтня кожен виборець (скажімо, той, що живе у Льво­ві) отримає відразу декілька бю­летенів: щодо виборів депутатів обласної, районної ради, депу­татів Львівської міської ради і міського голови Львова. Анало­гічну кількість бюлетенів отри­муватимуть виборці кожного населеного пункту. Наприклад, житель міста Турки, крім бю­летеня з виборів турківсько­го міського голови та депутатів Турківської міськради, отримає виборчий бюлетень з вибо­рів депутатів новоствореного укрупненого Самбірського ра­йону та депутатів Львівської об­ласної ради.

Усі бюлетені матимуть різний колір, різну форму — залежно від того, в якій за чисельністю гро­маді відбуватимуться вибори. Із населенням до 10 тисяч (де буде застосовано мажоритарну систему) буде одна форма бю­летеня, із населенням понад 10 тисяч (партійна система) — інша.

— Голосування з виборів міських голів і депутатів від­різнятимуться…

— Так. Бюлетень з виборів го­лови буде приблизно таким же, як і раніше — у квадратику на­впроти прізвища особи, якій виборець віддає перевагу, тре­ба поставити позначку. У містах до 75 тисяч осіб обраним вва­жатиметься той, хто набере від­носну більшість голосів. У містах із кількістю населення понад 75 тисяч осіб для перемоги треба набрати більш ніж 50% голосів. В іншому випадку два кандида­ти з найкращими показникам визначатимуть переможця по­між собою у другому турі.

Якщо ідеться про голосуван­ня за депутатів у громадах з чи­сельністю до 10 тисяч вибор­ців, то там буде застосовано так звану мажоритарку: у бюлете­нях треба буде поставити одну «галочку» навпроти прізвища кандидата, якому симпатизу­єте. Якщо вибори відбувають­ся на території із населенням більш ніж 10 тисяч виборців, буде застосовано пропорційну систему виборів депутатів — з відкритими партійними списка­ми. У виборців буде бюлетень із двома клітинками, в яких треба поставити позначки. Одну по­значку треба зробити у порож­ньому квадраті навпроти упо­добаної політичної партії (під назвою цієї політичної сили для інформації виборців буде вказа­но прізвище першого кандидата у загальному списку місцевого політичного осередку). У суміж­ній клітинці із трафаретом треба буде проставити номер уподо­баного вами кандидата від цієї партії зі списку, який поміще­но поруч. Цифру треба вивести на трафареті — так, як колись на конвертах проставляли пошто­ві індекси.

— Уточнімо для наших чи­тачів: якщо виборець під­тримує, умовно кажучи, Ви­шневу партію, то «свого» депутата він повинен вибрати саме із Вишневої партії, а не із Персикової чи Бананової…

— Правильно. Під час голосу­вання треба дотримуватися од­ного рядка у бюлетені. Ставити галочку навпроти кандидата від іншої партії (в іншому рядку) не можна — такий бюлетень визна­ють недійсним.

— Якщо ж буде заповнено «партійну» клітинку, але за­лишать порожньою клітинку кандидата у депутати?

— Це цілком прийнятно. Голос буде враховано. Вважатиметь­ся, що виборець підтримує ту чи іншу політичну силу і всіх її кан­дидатів.

— А якщо виборець зробить навпаки: впише номер кан­дидата, але не вкаже назву партії, за яку хоче проголосу­вати?..

— Цей бюлетень вважатимуть недійсним.

Додам тільки, що не обов’язково обводити цифру у клітинці штрих-пунктиром — до­статньо буде власним почер­ком, але дуже чітко, вписати номер кандидата зі списку полі­тичної сили, якого ви підтримує­те. Це та інші роз’яснення щодо заповнення виборчого бюле­теня днями додатково видала ЦВК.

Інше з передвиборчих нови­нок. Крім інформаційних пла­катів про кандидатів, на вибор­чих дільницях для виборців буде розміщено невеличкі буклети з програмою політичної партії та коротку інформацію про кож­ного із кандидатів у виборчому списку — щоб перед тим, як зро­бити вибір, виборці ще раз мо­гли ознайомитися із ними.

Ще одна інформація. Кожен виборець матиме право лише на одну помилку. Якщо у кабінці для голосування він зробив не­правильний, на його думку, ви­бір чи передумав, не туди поста­вив позначку (але ще не вкинув бюлетень у виборчу скриньку), то може підійти до членів вибор­чої комісії, написати заяву і по­просити новий бюлетень. Ради­мо постаратися і заповнити все з першого разу. Адже додатко­вих бюлетенів на всіх може не вистачити…

А тим часом…

На голосування — у масках і зі своєю ручкою

Член ЦВК Сергій Постівий розповів про особливості голосування під час пандемії. За його словами, виборцям рекомендують прихо­дити на виборчу дільницю зі своєю ручкою (ко­лір ручки не має значення, але її позначку має бути видно чітко). Обов’язково треба носити маску — за нехтування цією рекомендацією за­грожує штраф. На виборчих дільницях має бути забезпечено маркування для фізичного дистан­ціювання.

Перед голосуванням у кожного виборця і у всіх решти людей, які перебувають у приміщен­ні для голосування, повинні поміряти темпе­ратуру. Тим, у кого вона буде підвищеною або є ознаки гострої респіраторної хвороби, реко­мендуватимуть негайно звернутися до лікаря. За словами Сергія Постівого, якщо хворий ви­борець наполягатиме на голосуванні, ніхто не може заборонити йому цього. Щоб мінімізувати можливе зараження, таку особу супроводять в окрему від інших кабінку для голосування — бю­летень він вкидатиме також в окрему скриньку. Після кожного відвідування цієї кабінки для го­лосування контактні поверхні і ручки дезінфіку­ватимуть.

Не рекомендується приходити на виборчі дільниці з дітьми.

До виборців, які перебувають на самоізоля­ції з підозрою або захворюванням на Covid-19, приїжджатиме виїзна виборча комісія із трьох осіб (можуть приєднатися і спостерігачі чи дові­рені особи). Для того, щоб проголосувати вдо­ма, особи із підозрою на коронавірус повинні завчасно, не пізніше ніж о 20.00 23 жовтня, по­дати відповідну заяву і довідку від лікаря. До та­ких хворих рекомендують приїжджати в остан­ню чергу — щоб зменшити ризик зараження. Спочатку приїдуть до тих, хто не може самостій­но пересуватися.

Щоб мінімізувати зараження коронавірусом, членам виборчих комісій рекомендують носи­ти захисні окуляри чи екрани, а також одяга­ти рукавички. Кожні дві години на дільниці тре­ба протирати контактні поверхні. А кожні чотири години — повноцінно прибирати і провітрювати приміщення без перерви у виборчому процесі.